Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Podział kompetencji na rodzajePaczka dokumentówPodobnie, jak wiele jest definicji pojęcia kompetencji, tak wiele można znaleźć podziałów kompetencji na rodzaje. W badaniach 360 stopni najlepiej sprawdza się podział dychotomiczny. Jako pierwszy, takiego podziału kompetencji na rodzaje dokonał Woodruffe (1991, za: Armstrong 2005). Wyróżnił kompetencje „miękkie” i „twarde”. Kompetencje „miękkie” (zwane też behawioralnymi) mówią, w jaki sposób ludzie powinni sie zachowaywać, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Kompetencje „twarde” (zwane też funkcjonalnymi) mówią o tym, co ludzie muszą wiedzieć, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Podobnie definiuje rodzaje kompetencji Kubicka-Daab (2002, za: Sidor-Rządkowska 2011). Wyróżnia ona kompetencje funkcjonalne (mające charakter zero-jedynkowy i stanowiące próg, który należy przekroczyć, aby móc wykonywać określoną rolę zawodową) oraz behawioralne (podlegające stopniowaniu, możliwe do rozwinięcia także w trakcie pełnienia określonej roli).

Badania 360 stopni są najczęściej dedykowane ocenie kompetencji „miękkich” (behawioralnych, zwanych również niekiedy interpersonalnymi). Kompetencje „twarde” (zwane również funkcjonalnymi bądź technicznymi) znacznie łatwiej poddaja się ocenie, na przykład przy wykorzystaniu obserwacji lub testów wiedzy – stąd, właściwie nigdy nie obejmuje się ich oceną 360 stopni ze względu na wysokie koszty tej metody.


Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką