Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pytania i odpowiedzi

Kolejne pytania i odpowiedzi będziemy dodawać na bieżąco ...


Kto pozna wyniki raportu?

Dostęp do raportów po badaniu zależy od decyzji Firmy zakupującej diagnozę dotyczącą zachowań pracowników. W zależności od tego, co jest celem badania, inne osoby mają wgląd do jego rezultatów.

Zawsze po ocenie metodą 360 stopni odbywa się spotkanie, na którym udzielona zostaje badanemu informacja zwrotna. Otrzymuje on wówczas raport i wspólnie z konsultantem omawia uzyskane rezultaty. Ma możliwość przeanalizowania wyników, zastanowienia się nad przyczynami, wyboru zachowań, które chce wzmocnić i tych, które zdecyduje doskonalić, po takie, które postanowi całkowicie zmienić. Może skorzystać z rekomendacji konsultanta i w oparciu o nie postawić sobie cele rozwojowe i zaplanować konkretne działania, rozmieszczone w czasie wraz ze wskaźnikami zmiany.

Osoby badane często udają się ze swoimi raportami do przełożonych, by z nimi dokonać analizy i zaplanować akcje rozwojowe. W tym przypadku jest to samodzielna decyzja badanego.

Raport jest więc przede wszystkich dla badanego. Są Firmy, które korzystają z badania metodą 360 udostępniając jego rezultaty wyłączenie osobom ocenianym.

Poza tym raport może być, zgodnie z umową i komunikacją przekazaną badanym, udostępniony bezpośrednim przełożonym, pracownikom działu HR np. HRBP, Zarządowi Firmy. Wówczas wyniki są omawiane przez konsultantów zarówno z osobami badanymi, jak i tymi, które zostały upoważnione do analizy indywidualnych rezultatów. W tym przypadku raport jest udostępniany obligatoryjnie.

Istnieje również opcja, w której przełożeni, Zarząd Firmy czy dział HR korzysta z raportu zespołowego. W tym dokumencie umieszczone zostają średnie wyniki uzyskane przez całą grupę np. handlowców, menedżerów, specjalistów wraz z mocnymi i słabymi stronami zespołu i rekomendacjami rozwojowymi dla niego. Podczas omawiania tego raportu uczestnicy spotkania koncentrują się na szukaniu przyczyn słabości w pracy danego zespołu i wypracowaniu rozwiązań oraz planu działania dla wszystkich uczestników tak, aby podnieść efektywność ich działania.


Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką