Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pytania i odpowiedzi

Kolejne pytania i odpowiedzi będziemy dodawać na bieżąco ...


Czy mój udział w badaniu metodą 360 stopni jest naprawdę anonimowy?

Badanie 360 zakłada zagwarantowanie anonimowego udziału respondentów. Dlatego zaproszenia do udziału w badaniu metodą 360 stopni są generowane automatycznie. Każdy z uczestników otrzymuje pocztą elektroniczną kod jednorazowego dostępu. Od tej chwili w narzędziu badawczym występuje pod tym kodem. Wypełniona ankieta jest podporządkowana temu identyfikatorowi, a wyniki dodane go puli danych id innych respondentów.

Poza tym, zaproszone osoby są dzielone na kilka grup np. zwierzchników, podwładnych, współpracowników, inne ... W każdej z grup zostaje zaproszonych do oceny kilka – kilkanaście osób. Podczas informacji zwrotnej badany poznaje średni wynik ich odpowiedzi. W raporcie nie ma danych ilu uczestników w danej grupie wypełniło ankietę. Wyjątkiem jest tu grupa: zwierzchnicy, w której często występuje jedna osoba i ona ma świadomość tego, iż jej ocena nie jest anonimowa.


Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką