Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.Wdrożenie oceny 360 stopni

Załóżmy, że organizacja dla której pracujesz stanęła przed koniecznością przeprowadzenia oceny 360 stopni dla niewielkiej grupy menedżerów. Ponieważ jest to pierwsze prowadzone przez was badanie nie bardzo wiesz od czego zacząć, jak to wszystko zorganizować, jakich pułapek unikać, jak przejść przez poszczególne etapy oceny 360 i jak otrzymane rezultaty podsumować na koniec przed Zarządem. Po prostu nikt nic nie wie, ale oczywiście ktoś to wszystko musi zrobić z ograniczoną pomocą innych. Zdarza Ci stanąć przed takim zadaniem? Pewnie tak, bo to po prostu życie zawodowe.

Zanim zaczniesz popatrz przez chwilę na poniższy schemat przedstawiający przykład głównych działań wykonywanych w ramach realizacji projektu badawczego.

Projekt badawczy ocena 360

W kolejnych odsłonach omówione zostaną poszczególne kluczowe działania, które prowadzą do biznesowego powodzenia całego projektu badawczego zgodnie z oceną 360 stopni. Należy nadmienić, iż nie jest jedyne stosowane w praktyce rozwiązanie. Różne organizacje stosują odpowiednie dla siebie schematy. Proponowany przez nas został wielokrotnie przetestowany w praktyce, posiada wsparcie w postaci niniejszego programu do zarządzania projektem badawczym i prowadzi „za rękę” do bardzo precyzyjnych raportów po ocenie. Dają one konsultantom do udzielenia informacji zwrotnej ocenianym, która prowadzi do rzeczywistych zmian postaw.

Doświadczenie pokazuje, iż realizacja części projektu, którą wspiera niniejszy program zwykle zamyka się czasie krótszym niż 31 dni.

Harmonogram projektu badawczego zgodnie z oceną 360 stopni


Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką