Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.Uzupełnienie ankiet badawczych

Projekt badawczy ocena 360

Z chwilą udostępnienia respondentom ankiet badawczych rozpoczyna się proces zbierania danych doświadczalnych (nazywamy to również akwizycją danych empirycznych). Zgodnie z doświadczeniem, można przyjąć iż wypełnienie ankiet przez respondentów w czasie dwóch tygodni jest realne i zwykle skumulowany odsetek zapisanych ankiet wygląda następująco:

  1. W ciągu pierwszych 24 godzin po wysyłce zaproszeń wypełnianych jest około 25% ogółu ankiet.
  2. Do końca pierwszego tygodnia zwykle odsetek rośnie do około 40%
  3. Po tygodniu wskazane jest wysłanie przypomnienia. Skutkuje to zwykle wzrostem odsetka do około 60% ogółu zaplanowanych ankiet. W niektórych przypadkach liczba ta jest wystarczająca do stworzenia raportu po ocenie 360 stopni.
  4. Po 3 dniach wskazane jest wysłanie przypomnienia z zaakcentowaną datą zakończenia zbierania danych. Zwykle to skutkuje wzrostem do około 70% realizacji planu.
  5. Kolejne przypomnienie zwykle już nie pomaga, ale w przypadku wysyłki przypomnienia na kilka godzin przed zamknięciem dostępu kilka procent ankiet zostaje wypełnionych.

Jak widać, w ciągu dwóch tygodni zbiórki danych udaje się zwykle uzyskać 70% do 80% z zaplanowanej liczby odpowiedzi, co jest wystarczające do przygotowania raportu.

Praktyka pokazuje, że około 25% ocenianych osób nie wypełnia w terminie ankiety samooceny. Przyczyn może być kilka, lecz z wypowiedzi między wierszami tych osób wynika, iż najczęściej jest skrępowanie wynikające z oceniania samego siebie lub bierny opór przed prowadzeniem oceny 360 w organizacji. Należy podkreślić, iż do chwili wypełnienia ankiety samooceny nie ma możliwości wygenerowania raportu po ocenie, więc dobra komunikacja z ocenianymi osobami jest priorytetem dla koordynatora projektu badawczego w tym czasie.


Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką