Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.Spotkanie podsumowujące

Projekt badawczy ocena 360

Większość organizacji prowadzących oceny 360 stopni oczekuje, iż wyniki grupy zostaną zreferowane sponsorowi projektu badawczemu takiemu jak Zarząd organizacji.

Przygotowanie danych zbiorczych i prezentacji zwykle zajmuje około tygodnia pracy, przy czym gros tego czasu zajmuje analiza zbiorcza wszystkich danych z ankiet. Dzięki temu prowadzący sesję konsultanci potrafią precyzyjnie zdiagnozować aktualny stan kadr organizacji oraz zaproponować całokształt działań rozwojowych zarówno w oparciu o zasoby własne organizacji jak i firmy zewnętrzne. To na takich spotkaniach zwykle „czarno na białym” widoczne stają się rzeczywiste efekty prowadzonych przez organizację działań rozwojowych w postaci szkoleń czy też adekwatności tych działań do właśnie zdiagnozowanych potrzeb. Są to spotkania, które wprowadzają zwykle wiele nowych idei z zakresu rozwoju kadr i ich efektywnego wykorzystania dla poprawy wyników biznesowych.

To kończy projekt badawczy zgodny z proponowaną przez ebadanie.com oceną 360 stopni.


Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką