Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.Przygotowanie projektu badawczego

Przed przystąpieniem do prac zespół projektowy lub odpowiedzialna za projekt osoba staje przed koniecznością przygotowania organizacyjnej strony projektu. Przegląd najważniejszych zadań przedstawia poniższy schemat.

Przygotowanie projektu oceny 360 stopni

Poniższa lista zawiera typowe działania, które zwykle trzeba wykonać podczas prac przygotowawczych.


  1. Przygotowanie projektu badawczego
  2. Powołanie zespołu roboczego. Podział zadań i obowiązków
  3. Akceptacja kompetencji i list zachowań
  4. Akceptacja skali ocen
  5. Akceptacja listy grup respondentów
  6. Przygotowanie listy ocenianych i respondentów
  7. Dostosowanie narzędzia badawczego
  8. Prace wstępne - zakończenie

Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką