Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.Przygotowanie listy ocenianych i respondentów

Przygotowanie projektu oceny 360 stopni

Doświadczenie uczy, iż w większości prowadzonych przez nas ocen 360 stopni jest to najbardziej wyczerpująca i czasochłonna część projektu badawczego. Przygotowując listy respondentów należy zwrócić uwagę na prostą regułę, iż czym więcej respondentów, tym bardziej precyzyjny wynik oceny. Ponieważ w większości ocen, w praktyce, udaje się uzyskać zwrot ankiet w stosunku do liczby zaproszonych respondentów na poziome 70%-80%, więc należy założyć, iż na każdą dziesiątkę zaproszonych oceniających w rzeczywistości ankiety uzupełni 7, może 8 osób, a w niektórych przypadkach mogą być to tylko 3 osoby. To bardzo utrudnia analizę i interpretację rezultatu oceny. Dobrą praktyką jest takie zaplanowanie liczby respondentów, w taki sposób by w każdej grupie ocenianych (osoby z tego samego stanowiska, podwładni, inne osoby) znalazły się co najmniej 3 osoby. W zasadzie nigdy nie udaje się spełnić tego warunku w przypadku przełożonych ocenianego, więc tu zwykle znajduje się tu jedno nazwisko. W idealnym przypadku każda z grup winna być w raporcie reprezentowana minimum dwukrotnie, co ułatwiłoby respondentom zachowanie anonimowości, gdyż w otrzymanym raporcie po ocenie oceniana osoba nie byłaby w stanie przypisać uzyskanych ocen do konkretnej osoby, która go oceniła.

Kolejnym problem, z którym nieustannie styka się koordynator oceny 360 stopni to komunikacja z respondentami. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić: przecież od tego jest email. Praktyka pokazuje, iż nie jest to oczywiste. W przypadku pracowników liniowych, którzy często oceniają swojego zwierzchnika nie można zagwarantować, iż korzystają oni z firmowej poczty elektronicznej i można wykorzystać ten kanał komunikacyjny. Uniemożliwia to zarówno dystrybucję do nich kodów dostępu do ankiety jak również dystrybucję przypomnień o trwającym badaniu i konieczności uzupełnienia ankiety. Organizacje różnie radzą sobie z tym problemem. Najczęściej proponujemy im, by kody dostępu dla pracowników bez dostępu do email wydrukować i przekazać im indywidualnie lub jeżeli to możliwe wydrukować bezimienne kody dostępu, a następnie rozlosować je wśród respondentów (czyli np. podwładni losują kody dostępu do oceny przełożonego z jednej urny, zaś osoby z grupy inne relacje losują z drugiej urny). Metodologia oceny 360 stopni nie wymusza, by kody dostępu do ankiety były imienne. Najważniejszym jest to, by przypisać konkretną ankietę do konkretnego ocenianego i konkretnej relacji, która wiąże z nim respondenta.

Doświadczenie pokazuje, iż w trakcie trwania oceny pojawiają się także problemy związane z błędnie podanym adresem email. Brak możliwości wysyłki poczty powoduje, iż koniecznym się staje ponowna weryfikacja adresu lub przekazanie kodu dostępu do ankiety w inny sposób.

Uwaga: udostępniony ci program do obsługi projektów badawczych zakłada, iż zawsze na liście respondentów będzie samoocena i automatycznie tworzy taką pozycję w oparciu o wprowadzone dane osoby ocenianej. Ponadto, kod dostępu samooceny wykorzystywany jest podczas identyfikacji raportu, więc brak ankiety samooceny wyklucza możliwość poznania wyniku oceny 360 stopni.


  1. Przygotowanie projektu badawczego
  2. Powołanie zespołu roboczego. Podział zadań i obowiązków
  3. Akceptacja kompetencji i list zachowań
  4. Akceptacja skali ocen
  5. Akceptacja listy grup respondentów
  6. Przygotowanie listy ocenianych i respondentów
  7. Dostosowanie narzędzia badawczego
  8. Prace wstępne - zakończenie

Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką