Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.Powołanie zespołu roboczego

Przygotowanie projektu oceny 360 stopni

W przypadku mniejszych projektów badawczych obejmujących kilku ocenianych menedżerów do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych działań związanych z zarządzaniem projektem wystarczy w praktyce jedna osoba. Trudno określić jest nakład prac (liczbę niezbędnych roboczogodzin), gdyż każdy projekt jest nieco inny, różne są wymagania wobec usług obcych i prac własnych, więc szacowanie czasu jest bardzo utrudnione. Praktyka uczy, iż przy tak nielicznym zespole ocenianych osób jeden pracownik HR może wszystkie prace wstępne wykonać w ciągu miesiąca przy zaangażowaniu około 1/3 ogółu czasu pracy (administrator badania często musi czekać na dane przygotowywane przez inne osoby).

W przypadku zespołu podział obowiązków może przebiegać w sposób: osoba/grupa tworząca profil kompetencyjny, osoba/grupa tworząca listy ocenianych i respondentów, osoba wprowadzająca dane do narzędzia badawczego, osoba/grupa przygotowująca i rozsyłająca powiadomienia email oraz w formie tradycyjnej. Taki lub podobny podział obowiązków (propozycja to efekt zdobytych przez nas doświadczeń w trakcie rzeczywistych prac przygotowawczych) gwarantuje z jednej strony równoległą realizację prac, a z drugiej możliwość łatwego monitoringu postępu realizacji projektu badawczego.


  1. Przygotowanie projektu badawczego
  2. Powołanie zespołu roboczego. Podział zadań i obowiązków
  3. Akceptacja kompetencji i list zachowań
  4. Akceptacja skali ocen
  5. Akceptacja listy grup respondentów
  6. Przygotowanie listy ocenianych i respondentów
  7. Dostosowanie narzędzia badawczego
  8. Prace wstępne - zakończenie

Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką