Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.Dostosowanie narzędzia badawczego

Przygotowanie projektu oceny 360 stopni

Wkrótce na blogu poświęconym ocenom 360 stopni (dopiero go tworzymy, zasilenie w treść dopiero nastąpi, więc prosimy o cierpliwość) opiszemy szczegółowo w jaki sposób można przeprowadzić ocenę 360 stopni z użyciem oprogramowania Microsoft Office. Dziś, w detalach uczymy tego podczas prowadzonych przez nas szkoleń z obszaru wdrożenia oceny 360 stopni w organizacjach. W niniejszej części odwołamy się do funkcjonalności narzędzia dostępnego przez Internet: ebadanie.com. Więcej informacji na temat wszystkich funkcjonalności znajdziesz w menu Wiedza -> Dokumentacja programu. Tu zostaną one scharakteryzowane w ogólny sposób, przy czym sugerujemy skorzystanie z proponowanej przez nas kolejności działań oddającej logiczny przebieg przygotowania projektu.

Z chwilą akceptacji regulaminu i zalogowaniu się do programu jako użytkownik program automatycznie przygotowuje wpisy we wszystkich tabelach dla przykładowego projektu badawczego. Możesz te dane w dowolnym momencie usunąć lub zmodyfikować zgodnie ze swoimi potrzebami. Są one tworzone, by dać ci przykłady tego, co powinno znaleźć się w odpowiednich polach. Niektóre parametry konfiguracyjne (graniczne oraz związane z odpłatnym udzieleniem nam prawa do zarządzania za ciebie projektem badawczym) nie są dostępne dla użytkownika i może je modyfikować tylko moderator serwisu.

 • Projekt badawczy – w pięciu zakładkach zawarte są wszelkiego rodzaju parametry konfiguracyjne projektu, przy czym modyfikacji podlega zawartość trzech z nich, a dwa mają wymiar informacyjny. Zmianie przez ciebie podlegać powinny dane zawarte w zakładce „Parametry obowiązkowe” gdyż ich treść wpływa na wygląd ankiety i raportu.
 • Kompetencje (Lista kompetencji i zachowań)
  Tabela składa się z dwóch części: górnej zawierającej listę kompetencji oraz rozwijalnej niżej zawierającej odpowiadające danej kompetencji zachowania. Kliknięcie na kompetencję powoduje rozwinięcie listy składających się na nią zachowań. Uzupełnij poszczególne kompetencje i zachowania zgodnie z Twoim modelem kompetencyjnym, pozostaw bez zmian jeżeli chcesz skorzystać z udostępnianego przez ebadanie.com profilu nieodpłatnie lub zamów stworzenie indywidualnego profilu kompetencyjnego w ebadanie.com. Zwróć uwagę na treść rekomendacji. Czym bardziej adekwatna do powiązanego zachowania jest rekomendacja, tym bardziej precyzyjne wskazówki rozwojowe program stworzy w raporcie po ocenie 360 stopni.
 • Oceny (Skala ocen)
  Tabela zawiera wartości liczbowe, które zostaną użyte w analizie ilościowej raportu oraz odpowiadające im opisy skali oraz treść podpowiedzi, które zobaczy respondent podczas uzupełniania ankiety. Wskazówka, pamiętając o zastrzeżeniach odnośnie sposobu tworzenia skali ocen w części „Akceptacja skali ocen” przed udostępnieniem ankiet przedstaw skalę współpracownikom i zapytaj o opinię jak oni ją interpretują. Być może trzeba wprowadzić korekty do zaakceptowanej wcześniej propozycji. To wszystko zależy od specyfiki organizacji i jej wewnętrznego języka.
 • Relacje (Lista relacji)
  Tabela zawiera kolejne wiersze z tytułami relacji, które pojawiać się będą w tabeli opisujących ocenianych i respondentów. Pamiętaj, że pierwsza pozycja na liście niezależnie od tego co zostanie wpisane (np. błędne: zwierzchnik) zawsze będzie przez program traktowana jako samoocena.
 • Uczestnicy (Lista ocenianych i respondentów)
  Tabela składa się z dwóch części: górnej zawierającej listę ocenianych osób oraz część rozwijalną po kliknięciu na danej pozycji ocenianych zawierająca listę respondentów, którzy będą oceniać daną osobę. Z chwilą dodania osoby ocenianej program automatycznie dodaje nową pozycję na liście respondentów przypisując jej relację „samoocena”. Kod dostępu samooceny wykorzystywany jest w trakcie identyfikacji ankiety badawczej oraz raportu po ocenie 360 stopni.
  Uwaga: jeżeli chcesz podnieść poziom anonimowości w badaniu nie musisz podawać prawdziwych imion i nazwisk ocenianych i respondentów. Możesz wprowadzić dowolne nazwy, które ich identyfikują lub pozostawić puste pola i przekazać kody dostępu odpowiedniej grupie relacji.
 • Wysyłka powiadomień i zaproszeń
  Gdy wszystkie dane zostaną już uzupełnione i kilkukrotnie zweryfikowane możesz skorzystać z narzędzia do wysyłki powiadomień email. Jeżeli korzystasz z nieodpłatnej wersji narzędzia musisz w odpowiednie pola konfiguracyjne wprowadzić dane swoje serwera wysyłki poczty, a jeśli za opłatą przekazałeś/-aś zarządzanie program ebadanie.com, to wprowadzone zostaną dane serwera SMTP należącego do tej firmy.
  Wysłane emaile z zaproszeniami do oceny są streszczane w zakładce „Potwierdzenia wysyłek”.

 1. Przygotowanie projektu badawczego
 2. Powołanie zespołu roboczego. Podział zadań i obowiązków
 3. Akceptacja kompetencji i list zachowań
 4. Akceptacja skali ocen
 5. Akceptacja listy grup respondentów
 6. Przygotowanie listy ocenianych i respondentów
 7. Dostosowanie narzędzia badawczego
 8. Prace wstępne - zakończenie

Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką