Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.Akceptacja listy grup respondentów

Przygotowanie projektu oceny 360 stopni

Przygotowanie listy relacji oceniany <-> respondenci zwykle zajmuje koordynatorowi oceny bardzo mało czasu. W znacznej większości przypadków podział grup na:

 • samoocena
 • ocena zwierzchnika
 • ocena osoby z tego samego poziomu
 • ocena podwładnego
 • ocena osoby związanej inną relacją

całkowicie wyczerpuje zakres potencjalnych relacji.

W wyborze relacji warto kierować się takim ich doborem, by uzyskać jak najszersze spojrzenie na ocenianą osobę przez różne grupy respondentów. W szczególności, gdy w ramach danej grupy oceniających można wyróżnić zróżnicowane podgrupy (np. zamiast grupy „inne relacje” można w konkretnym przypadku wydzielić dwie podgrupy: klienci wewnętrzni i klienci zewnętrzni). Z drugiej strony, stworzenie zbyt dużej liczby grup prowadzi do bardzo dużych problemów interpretacyjnych wyników (mało ocen danego zachowania przez daną grupą, co zwiększa błąd względy obliczenia średniej arytmetycznej wartości) i praktycznie zawsze grozi utratą anonimowości respondentów (oceniani domyślają się jak zostali ocenieni przez konkretnych respondentów z danej grupy).

Zatem dobierając liczbę relacji warto się kierować zdrowym rozsądkiem, pamiętając że mniej grup prowadzi do precyzyjniejszego określenia średniej arytmetycznej oceny danego zachowania, ale jednocześnie ogranicza możliwość wglądu w zachowania ocenianego z różnych perspektyw. Tu potrzeba szukania złotego środka jest jak najbardziej uzasadniona. W przypadku proponowanego narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie projektem badawczym proponujemy wykorzystanie relacji takich jak wymieniono w pierwszym akapicie. W przypadku większości organizacji prowadzi to do precyzyjnych ilościowo ocen i ogranicza możliwości utraty anonimowości przez respondentów.

Uwaga: oddany ci do dyspozycji program zakłada, iż na pierwszej pozycji listy relacji znajduje się samoocena. Nie ważne jak nazwiesz tę pozycję: „samoocena”, „ocena samego siebie” czy też w inny sposób, to program zawsze zakłada iż pozycja umieszczona jako pierwsza będzie traktowana w raporcie jako ta, dla której obliczane będą dane nazywane tam: „uświadomione mocne strony” i „uświadomione obszary do rozwoju”.


 1. Przygotowanie projektu badawczego
 2. Powołanie zespołu roboczego. Podział zadań i obowiązków
 3. Akceptacja kompetencji i list zachowań
 4. Akceptacja skali ocen
 5. Akceptacja listy grup respondentów
 6. Przygotowanie listy ocenianych i respondentów
 7. Dostosowanie narzędzia badawczego
 8. Prace wstępne - zakończenie

Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką