Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.Akceptacja kompetencji i list zachowań

Przygotowanie projektu oceny 360 stopni

U podstaw oceny 360 stopni leży weryfikacja poziomu umiejętności ocenianej osoby w wybranych obszarach, które w tym narzędziu nazywamy kompetencjami. W skład każdej kompetencji wchodzi w praktyce od kilku do kilkunastu opisów sytuacji – tu nazywamy je zachowaniami – które oceniają w ankiecie respondenci korzystając z zaproponowanej skali ocen.

W większości prowadzonych ocen zespół korzysta z posiadanego przez organizację profilu kompetencyjnego, tworzy go samodzielnie od podstaw, korzysta z istniejącego takiego jak profil kompetencyjny autorstwa ebadanie.com lub zamawia (choćby w naszej firmie) dedykowany dla siebie profil przygotowany przez doświadczonych konsultantów merytorycznych.

Najważniejszym zadaniem stojącym przed koordynatorem projektu jest dbałość o adekwatność proponowanego modelu kompetencyjnego do celów oceny 360 stopni. Spotkaliśmy w praktyce organizacje, które przy rozwiązaniu tego problemu wspierały się regułami demokratycznymi pytając w dodatkowych ankietach menedżerów jakie ich zdaniem kompetencje są najważniejsze w ich pracy i w ten sposób wybierano ich zestaw z większego zbioru.

Życie jednakże uczy, iż najczęściej mamy do czynienia z dwoma wariantami:

 1. organizacja nie posiada swojego profilu kompetencyjnego i chce skorzystać z gotowych, proponowanych przez firmę doradczą standaryzowanych przez nią rozwiązań. Fakt, iż sytuacja taka ma często miejsce odzwierciedla osadzenie profilu w udostępnionym nieodpłatnie przez ebadanie.com programie wspierającym prowadzenie projektów ocen 360 stopni. Do dyspozycji użytkowników ebadanie.com oddało profil składający się z trzech kompetencji, z których każda zawiera kilkanaście zachowań z obszarów najczęściej ocenianych w organizacjach: komunikacja interpersonalna, zarządzanie ludźmi oraz motywowanie pracowników (nazwy poszczególnych kompetencji mogą być różne w aktualnej wersji programu podobnie jak z upływem czasu modyfikacji podlegają opisy behawioralne).
  Należy nadmienić, iż stworzenie profilu kompetencyjnego wraz z rekomendacjami po ocenie wymaga dużego nakładu pracy autorskiej i dlatego profile takie chronione są prawem. Wykorzystanie ich poza obszarem wskazanym przez udzieloną licencję jest naruszaniem rzeczowych praw majątkowych twórcy dzieła,
 2. organizacja posiada własny profil kompetencyjny i zamierza użyć go podczas oceny 360 stopni. Bardzo często spotykamy się z sytuacją, iż firma stanowi oddział większej grupy przedsiębiorstw (przykładowo polski oddział światowej korporacji) i w takim przypadku posiada ona profil korporacyjny. Może on zostać bezpośrednio przeniesiony do narzędzia badawczego, dostosowywany do aktualnych warunków i potrzeb organizacji albo też z dużego zbioru kompetencji wybierane są te, które podlegać będą ocenie w badaniu empirycznym. Jak widać trudno tu mówić o istnieniu jakiejś preferowanej reguły i po prostu każda sytuacja jest inna i wymaga podjęcia innych działań organizacyjnych.

Finałem prac nad profilem kompetencyjnym winna być lista zachowań zgrupowanych w ramach kompetencji i w przypadku wykorzystania proponowanego programu wskazane jest przygotowanie listy rekomendacji po ocenie do każdego z zachowań. Rekomendacje rozwojowe zostaną automatycznie umieszczone w raporcie po ocenie 360.


 1. Przygotowanie projektu badawczego
 2. Powołanie zespołu roboczego. Podział zadań i obowiązków
 3. Akceptacja kompetencji i list zachowań
 4. Akceptacja skali ocen
 5. Akceptacja listy grup respondentów
 6. Przygotowanie listy ocenianych i respondentów
 7. Dostosowanie narzędzia badawczego
 8. Prace wstępne - zakończenie

Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką