Ocena 360 - wprowadzenie

Ścieżki tematyczne ocena 360 stopni

Menedżer - pracownik hr - respondent - student

Zdobyte w ciągu kilku lat pracy w branży badawczej i doradczej doświadczernie zawodowe pozwala nam patrzeć na problemy osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w dany projekt badawczy oceny 360 stopni z szerokiej perspektywy.

Przed innym zadaniem staje menedżer w organizacji szukający efektywnych kosztowo ścieżek rozwoju swoich kadr, a przed zupełnie innym respondent badania 360, który onieśmielony jest koniecznością wypełnienia, być może po raz pierwszy w życiu, ankiety badawczej z oceną swego przełożonego.

Dlatego uzupełniliśmy typowe źródła wiedzy o metodzie 360 stopni o z zagadnienia zgrupowane pod kątem potrzeb danej grupy odbiorców. W praktce, istotne treści dotyczące badań kompetencji pracowniczych wydrukowaliśmy, rozłożyliśmy na podłodze, a następnie połączyliśmy kartki liniami modelując tym samym związki między nimi. Efektem są przecinające się ścieżki tematyczne adresowane do tych osób, które mają najczęściej do czynienia z oceną 360 stopni. Wędrując nimi będziesz trafiać na treści wspólne dla danych ścieżek.

Uzupełnieniem lektury stanie się wkrótce blog prowadzony przez twórców witryny, który umieściliśmy pod adrem: www.ebadanie.pl

Zapraszamy do lektury.


Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką