Student ocena 360

Raport po badaniu 360

raport oceny 360 stopni

Opracowanie raportów indywidualnych oceny 360

Po zakończeniu badania zostają opracowane raporty indywidualne oceny 360 , pokazujące aktualny poziom kompetencji badanych menedżerów, ich mocne strony, obszary wskazane do doskonalenia i rozwoju oraz rekomendacje rozwojowe. Rekomendacje powstają w oparciu o proponowany przez nas model kompetencyjny lub zostają wcześniej opracowane zgodnie z oczekiwaniami organizacji badającej swoich pracowników.

Dodatkowo może zostać stworzony raport zbiorczy po badaniu 360, dotyczący całego ocenianego zespołu. Podsumuje on całość badania i zawiera również sugestie ewentualnych modyfikacji systemu ocen kompetencji  na przyszłość.

Raport postbadawczy stanowi nieocenione źródło informacji o aktualnym stanie całego zespołu i sugerowanych kierunkach jego rozwoju. Najczęściej jest on prezentowany przed Zarządami organizacji przez konsultantów merytorycznych.


Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką