Informacja zwrotna ocena 360

Informacja zwrotna / 360 feedback

raport oceny 360 stopni

Udzielenie indywidualnych informacji zwrotnych

Prawdziwa siła oceny 360 stopni leży w feedbacku konsultantów merytorycznych, jaki mogą oni udzielić wszystkim ocenianym w badaniu 360 stopni osobom. Zdobyte przez nich doświadczenie w interpretacji wyników ocen 360 w połączeniu z głęboką wiedzą teoretyczną pozwala na przedstawienie rezultatów badania w odpowiednim kontekście wykonywanej przez osobę ocenianą pracy i dzięki temu stanowi to największą wartość dodaną dla badanego.

Wiele ocenianych osób ma duży preblem z akaceptacją wyników badania 360 stopni. Traktując w sposób literalny dane numeryczne lub porównując je z raportami kolegów z pracy tworzą nieadekwatny do rzeczywistości obraz swojego potencjału, który zamiast stać się impulsem do rozwoju staje się źródłem frustracji i spadku aktywności w pracy.

Dlatego niezwykle ważnym jest przekazanie feedbacku 360 przez osoby kompetentne, potrafiące nawet wynik wskazujący na potrzebę rozwoju wielu obszarów przekazać w taki sposób, by stał się on ispiracją do pracy nad podniesieniem poziomu swoich kompetencji menedżerskich. Nasi konsultanci posiadają taką umiejętność i wiele z organizacji skorzystało z ich pomocy.


Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką