Efekty biznesowe oceny 360 stopni

Efekty biznesowe badania 360 stopni

Z życia biznesowego wzięte

Zanim zastanowisz się, czy jest sens prowadzenia ocen kompetencji menedżerów czy pracowników niższego szczebla sięgnij przez chwilę pamięcią i odpowiedz sobie na pytanie: ile razy miałaś czy miałeś poczucie, iż zamówione szkolenie dla pracowników wydało ci się "wyrzucaniem pieniędzy w błoto", a perspektywa czasu pokazała, iż coś w tym jest? A przecież HR-y zrobiły wszystko, co w ich mocy, by badanie potrzeb szkoleniowych zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki, firma szkoleniowa została wybrana nie w oparciu o lubię-nielubię decyzyjnego pracownika, lecz w oparciu o rzeczową analizę programu szkolenia, doświadczenia zespołu trenerskiego i jego wiedzy. Ile razy tak było? Jeśli nigdy, to brawo! Tylko nielicznym się to udaje. Jeżeli jednak choć raz takie odczucie pojawiło się, to nie rezygnuj z dalszej lektury.

Załóżmy dalej, iż coś "przez skórę" ci mówi, że team kierowników tylko z nazwy jest zespołem. Pozornie nie można niczego zarzucić nikomu, ale retencja kadr w niektórych działach podnosi Ci koszty o kilkanaście procent rocznie na osobę tylko z tytułu ciągłych procesów rekrutacyjnych. Mimo swego doświadczenia menedżerskiego nie jesteś w stanie wskazać żadnej racjonalnej przyczyny takiego stanu rzeczy. Gdzie jest zatem problem? Dlaczego ludzie odchodzą? Dlaczego mimo dobrze robionego PR jesteś na rynku pracy postrzegany jako miejsce ostatniego wyboru przez kandydatów do pracy?

Życie pokazuje, iż takie przykłady można mnożyć bez końca wskazując konkretne organizacje, które się z tym borykają. Jeżeli dołożymy jeszcze sytuację, w której kultura organizacyjna ogranicza możliwości przenoszenia menedżerów poza struktury organizacji każąc im odnaleźć się na innych, niekiedy wyższych, stanowiskach, to tylko pozostaje ci współczuć lub ... zaproponować uczciwie i dogłębnie przeprowadzone oceny 360 stopni w oparciu o istniejący lub przygotowany pod kątem bieżących potrzeb, model kompetencyjny.

Diagnoza stanu

Ocena 360 stopni, to w praktyce dwa procesy:

  1. diagnoza obrazu w jaki postrzegany jest dany pracownik przez siebie (uświadomione strony) oraz przez otoczenie (nieuświadomione strony),
  2. propozycja rekomendacji rozwojowych najczęściej przedstawianych w rozmowie feedbackowej przez konsultanta połączone z wypracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju pracownika.

Jak widzisz, to nie subiektywne postrzeganie potrzeb szkoleniowych przez pracowników, ale obiektywne (choć oparte o subiektywne oceny respondentów) badanie 360 daje przejrzysty obraz rzeczywistych potrzeb rozwojowych. Przecież niejeden menedżer jest rzeczywiście doskonały w tym co do niego należy, ale choćby jego zbyt ekspresyjna postawa podczas rozmów z podwładnymi całkowicie niweczy jego trud włożony w poprawę efektywności komunikacji w zespole. Ocena 360 stopni z bardzo dużym prawdopodobieństwem pozwoli ci otrzmać spójny obraz tego, jak otoczenie postrzega tego menedżera (ocena wieloźródłowa), a w po wzbogaceniu tej wiedzy o doświadczenia konsultanta udzielającego informacji zwrotnej otrzymujesz najcennieszą z rzeczy, czyli wiedzę co i jak należy zmienić w organizacji, by poprawić wydajność pracy pracowników.

Wnioski

Ocena 360 stopni pomaga ograniczyć koszty zasobów ludzkich w różnych obszarach np. w lepszym doborze procesów szkoleniowych czy też bardziej adekwatnym do aktualnych możliwości menedżara dobór jego stanowiska pracy. Oczywiście to tylko wybrane przykłady, ale pokazują, iż profesjonalnie przeprowadzone oceny 360 to nie koszt dla organizacji, ale jedna z najbardziej efektywnych kosztowo inwestycji w siebie, bo w rzeczywisty rozwój swych kadr.


Menedżer

Zarządzasz firmą. Zastanawiasz się, co zrobić, by poprawić wydajność pracy i jakość relacji międzyludzkich w organizacji. Chcesz, by rozwój pracowników był inwestycją.

Pójdź tą ścieżką

Pracownik HR

Profil kompetencyjny, ankiety, raporty! Tyle na głowie, a czasu na wykonanie tak niewiele. Czy ktoś może zrobić to za mnie? Potrzebuję wsparcia.

Pójdź tą ścieżką

Respondent

Dostałem zaproszenie do wypełnienia ankiet. Nie chcę oceniać ani siebie ani innych. Co z anonimowością? Co oni zrobią z moją ankietą? Co będzie w raporcie?

Pójdź tą ścieżką

Student

Słyszałem, że ocena 360 stopni świetnie sprawdza się w diagnozie potencjału zasobów ludzkich. Prosta, szybka, daje ciekawe wyniki. Chcę wiedzieć więcej o metodzie.

Pójdź tą ścieżką