Indeks słów kluczowych: Zarządzanie projektami badawczymi 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-lista-wysylkowa.aspx

Lista wysłkowa powiadomień email

Zarządzaj listą wysyłkową osób oceniających (respondetów) w badaniu 360 stopni.

zarządzanie projektami badawczymi 360

http://ebadanie.com/Korzystaj-bez-oplat.aspx

Ocena 360 bez opłat

Skorzystaj z nieodpłatnego programu online do prowadzenia badań kompetencji pracowniczych metodą 360 stopni. Stwórz projekt badawczy 360.

zarządzanie projektami badawczymi 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-dodaj-ocene.aspx

Dodaj pozycję skali ocen 360

Dodaj nową pozycję do skali ocen w projekcie badania 360 stopni.

zarządzanie projektami badawczymi 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-wprowadzenie.aspx

Zaproszenia do oceny 360

Poznaj podstawowe informacje o wysyłce zaproszeń do wypełnienia ankiet 360 stopni oraz powiadomień automatycznych.

zarządzanie projektami badawczymi 360

Zasoby zewnętrzne

Wyszukaj podobne w sieci