Indeks słów kluczowych: Respondent oceny 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-wprowadzenie.aspx

Zaproszenia do oceny 360

Poznaj podstawowe informacje o wysyłce zaproszeń do wypełnienia ankiet 360 stopni oraz powiadomień automatycznych.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-potwierdzenia-wysylek.aspx

Potwierdzenia powiadomień email

Weryfikuj wysyłkę powiadomień i zaproszeń do oceny 360 stopni. Sprawdź, którzy z respondentów otrzymali kod dostępu do ankiety.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-wiadomosc.aspx

Zaproszenie do oceny 360 stopni

Modyfikuj treść zaproszenia lub powiadomienia wysyłanego automatycznie do respondentów assessment 360.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-edycja-ocenianego.aspx

Zmień ustawienia ocenianej osoby

Zmień ustawienia związane z ocenianą osobą w badaniu 360 stopni.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-usun-respondenta.aspx

Usuń z listy respondenta

Usuń z listy respondentów oceny 360 wybraną osobę.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-edycja-oceny.aspx

Edycja skali ocen

Zmień ustawianie wybranej pozycji skali ocen użytej przez respondentów w ankiecie oceny 360 stopni oraz w raporcie badania 360.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-wprowadzenie.aspx

Lista relacji oceniany - respondent

Poznaj podstawowe informacje o liście relacji badany - oceniana osoba w ocenie 360.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-dodaj-ocenianego.aspx

Dodaj ocenianą w badaniu 360 osobę

Dodaj do listy osób ocenianych w badaniu 360 stopni kolejną osobę.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-usun-ocenianego.aspx

Usuń osobę z listy ocenianych

Usuń osobę z listy ocenianych oraz zależnych respondentów w ramach prowadzonego feedbacku 360.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-dodaj-respondenta.aspx

Dodaj respondenta oceny 360 stopni

Dodaj do listy respondenta oceniającego badaną osobę w ocenie 360 stopni

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Ankieta/AnkietaZapisana.aspx

Ankieta oceny 360 zapisana

Potwierdzenie zapisu wprowadzonych ocen zachowań badanego w ramach użytego profilu kompetencyjnego przez respondenta w systemie oceny 360 stopni.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-usun-relacje.aspx

Usuń relację oceniany - respondent

Usuń istniejącą relację wiążącą ocenianą osobę i respondenta feedbacku 360 stopni.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-edycja-relacji.aspx

Zmodyfikuj istniejącą relację badany - oceniający

Zmień opis relacji wiążącej ocenianą osobę i respondenta w badaniu 360 stopni.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-lista-wysylkowa.aspx

Lista wysłkowa powiadomień email

Zarządzaj listą wysyłkową osób oceniających (respondetów) w badaniu 360 stopni.

respondent oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-dodaj-relacje.aspx

Dodaj relację oceniany - respondent

Dodaj do listy relacji w badaniu 360 stopni nową relację badany respondent.

respondent oceny 360

Zasoby zewnętrzne

Wyszukaj podobne w sieci