Indeks słów kluczowych: Program do ocen 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-wiadomosc.aspx

Zaproszenie do oceny 360 stopni

Modyfikuj treść zaproszenia lub powiadomienia wysyłanego automatycznie do respondentów assessment 360.

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Wiedza/Default.aspx

Ocena 360 - wprowadzenie

Zdobądź wiedzę na temat podstaw oceny 360 stopni, praktyki jej prowadzenia oraz wykorzystania jej w życiu biznesowym.

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-wprowadzenie.aspx

Zaproszenia do oceny 360

Poznaj podstawowe informacje o wysyłce zaproszeń do wypełnienia ankiet 360 stopni oraz powiadomień automatycznych.

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-edycja-oceny.aspx

Edycja skali ocen

Zmień ustawianie wybranej pozycji skali ocen użytej przez respondentów w ankiecie oceny 360 stopni oraz w raporcie badania 360.

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-usun-respondenta.aspx

Usuń z listy respondenta

Usuń z listy respondentów oceny 360 wybraną osobę.

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-usun-ocenianego.aspx

Usuń osobę z listy ocenianych

Usuń osobę z listy ocenianych oraz zależnych respondentów w ramach prowadzonego feedbacku 360.

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-dodaj-ocene.aspx

Dodaj pozycję skali ocen 360

Dodaj nową pozycję do skali ocen w projekcie badania 360 stopni.

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-parametry-stale.aspx

Projekt oceny 360. Parametry stałe

Poznaj parametry graniczne opisujące projekt badawczy 360 stopni. Parametry nie podlegają edycji.

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-parametry-opcjonalne.aspx

Parametry opcjonalne projektu oceny 360

Ustaw parametry nieobowiązkowe w projekcie badawczym zgodnym z metodologią oceny 360 stopni

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-wprowadzenie.aspx

Wprowadzenie do listy ocenianych i respondentów

Poznaj ustawienia listy ocenianych w feedback 360 osób oraz oceniających respondentów badania.

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-wprowadzenie.aspx

Projekt badawczy - wprowadzenie

Program do prowadzenia ocen 360 stopni / 360 feedback online (badanie kompetencji menedżerskich). Okno: projekt badawczy, zakładka: wprowadzenie.

program do ocen 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-usun-relacje.aspx

Usuń relację oceniany - respondent

Usuń istniejącą relację wiążącą ocenianą osobę i respondenta feedbacku 360 stopni.

program do ocen 360