Indeks słów kluczowych: Opis behawioralny 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-edycja-zachowania.aspx

Edycja zachowań w ramach kompetencji

Wprowadź zmiany w treści ocenianego zachowania w ramach badanej kompetencji menedżerskiej

opis behawioralny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-usun-zachowanie.aspx

Usuń zachowanie w ramach kompetencji

Usuń wybrane zachowanie (opis behawioralny) oceniane w badaniu 360 stopni

opis behawioralny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-wprowadzenie.aspx

Wprowadzenie do kompetencji i zachowań

Poznaj podstawowe informacje o zarządzaniu listą kompetencji pracowniczych i zależnych zachowań w ramach oceny 360 stopni

opis behawioralny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-dodaj-zachowanie.aspx

Dodaj zachowanie w ramach kompetencji

Utwórz lub modyfikuj listę ocenianych zachowań w badaniu 360 stopni w ramach danej ocenianej kompetencji pracowniczej.

opis behawioralny 360