Indeks słów kluczowych: Oceniane zachowanie 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Ankieta/AnkietaZapisana.aspx

Ankieta oceny 360 zapisana

Potwierdzenie zapisu wprowadzonych ocen zachowań badanego w ramach użytego profilu kompetencyjnego przez respondenta w systemie oceny 360 stopni.

oceniane zachowanie 360

Zasoby zewnętrzne

Wyszukaj podobne w sieci