Indeks słów kluczowych: Ocena pracowników

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Ankieta/Formularz.aspx

Ankieta 360 / Demo

Udziel odpowiedzi na pytania przykładowej ankiety 360 stopni. Poznaj model kompetencyjny, skalę ocen, relacje z ocenianym oraz ocenę jakościową.

ocena pracowników

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-wprowadzenie.aspx

Skala ocen badania 360 stopni

Poznaj podstawowe informacje o znaczeniu i ustawieniach skali ocen w assessment 360. Skala użyta jest w ankietach i raportach.

ocena pracowników