Indeks słów kluczowych: Ocena 360 stopni kwestionariusz

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Ankieta/Formularz.aspx

Ankieta 360 / Demo

Udziel odpowiedzi na pytania przykładowej ankiety 360 stopni. Poznaj model kompetencyjny, skalę ocen, relacje z ocenianym oraz ocenę jakościową.

ocena 360 stopni kwestionariusz

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-dodaj-ocenianego.aspx

Dodaj ocenianą w badaniu 360 osobę

Dodaj do listy osób ocenianych w badaniu 360 stopni kolejną osobę.

ocena 360 stopni kwestionariusz

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-usun-ocenianego.aspx

Usuń osobę z listy ocenianych

Usuń osobę z listy ocenianych oraz zależnych respondentów w ramach prowadzonego feedbacku 360.

ocena 360 stopni kwestionariusz

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-edycja-relacji.aspx

Zmodyfikuj istniejącą relację badany - oceniający

Zmień opis relacji wiążącej ocenianą osobę i respondenta w badaniu 360 stopni.

ocena 360 stopni kwestionariusz

http://ebadanie.com/Ankieta/Default.aspx

Ankieta oceny 360

Wprowadź otrzymany w zaproszeniu kod dostępu do swojej ankiety i oceń zachowania badanej osoby. Wprowadź kod ABCD1234, by poznać ankietę 360 demo.

ocena 360 stopni kwestionariusz

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-wprowadzenie.aspx

Wprowadzenie do listy ocenianych i respondentów

Poznaj ustawienia listy ocenianych w feedback 360 osób oraz oceniających respondentów badania.

ocena 360 stopni kwestionariusz