Indeks słów kluczowych: Ocena 360 stopni

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Raport/Raport-oceny-360-wydruk.aspx

Raport oceny 360 do wydruku

Raport oceny 360 stopni w wersji do wydruku. Rozpocznij drukowanie raportu po ocenie. Wygląd strony dostosowany jest do możliwości drukarek.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Wiedza/Efekty-biznesowe-badania.aspx

Efekty biznesowe badania 360 stopni

Poznaj pozytywne efekty biznesowe prowadzonych działań rozwoju kadr w twojej organizacji. Zaplanuj szkolenia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-edycja-oceny.aspx

Edycja skali ocen

Zmień ustawianie wybranej pozycji skali ocen użytej przez respondentów w ankiecie oceny 360 stopni oraz w raporcie badania 360.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-lista-wysylkowa.aspx

Lista wysłkowa powiadomień email

Zarządzaj listą wysyłkową osób oceniających (respondetów) w badaniu 360 stopni.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-potwierdzenia-wysylek.aspx

Potwierdzenia powiadomień email

Weryfikuj wysyłkę powiadomień i zaproszeń do oceny 360 stopni. Sprawdź, którzy z respondentów otrzymali kod dostępu do ankiety.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-parametry-obowiazkowe.aspx

Parametry obowiązkowe oceny 360 stopni

Ustaw wartości parametrów obowiązkowych w projekcie oceny 360 stopni.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-wprowadzenie.aspx

Lista relacji oceniany - respondent

Poznaj podstawowe informacje o liście relacji badany - oceniana osoba w ocenie 360.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-usun-ocene.aspx

Usuń pozycję skali ocen

Usuń istniejącą pozycję skali ocen w badaniu 360 stopni. Pozycja zostanie usunięta z ankiety oceny 360 oraz raportu.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-edycja-kompetencji.aspx

Edycja kompetencji menedżerskiej

Wprowadź zmiany w treści wybranej kompetencji menedżerskiej ocenianej w badaniu 360 stopni.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-wprowadzenie.aspx

Projekt badawczy - wprowadzenie

Program do prowadzenia ocen 360 stopni / 360 feedback online (badanie kompetencji menedżerskich). Okno: projekt badawczy, zakładka: wprowadzenie.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-wprowadzenie.aspx

Wprowadzenie do listy ocenianych i respondentów

Poznaj ustawienia listy ocenianych w feedback 360 osób oraz oceniających respondentów badania.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-usun-respondenta.aspx

Usuń z listy respondenta

Usuń z listy respondentów oceny 360 wybraną osobę.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-edycja-ocenianego.aspx

Zmień ustawienia ocenianej osoby

Zmień ustawienia związane z ocenianą osobą w badaniu 360 stopni.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Firma/Default.aspx

Firma o sobie

Serwis ebadanie.com został stworzony i jest zarządzany przez firmę ABCDN - specjalistę w zakresie zarządzania procesami badawczymi w organizacjach

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Raport/Raport-ocenianego-on-line.aspx

Raport oceny 360

Raport oceny 360 stopni w wersji online. Wybierz kolejne zakładki, by poznać oceny łączne, oceny kompetencji, zachowań, grup respondentów oraz rekomendacje rozwojowe.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Firma/Cookies.aspx

Cookies / ciasteczka

Poprawne działanie programu e-usługi ocena 360 stopni wymaga udzielenia prawa zapisu małych porcji danych po stronie przeglądarki. Wyjaśnienia.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-edycja-relacji.aspx

Zmodyfikuj istniejącą relację badany - oceniający

Zmień opis relacji wiążącej ocenianą osobę i respondenta w badaniu 360 stopni.

ocena 360 stopni

http://ebadanie.com/Ankieta/Formularz.aspx

Ankieta 360 / Demo

Udziel odpowiedzi na pytania przykładowej ankiety 360 stopni. Poznaj model kompetencyjny, skalę ocen, relacje z ocenianym oraz ocenę jakościową.

ocena 360 stopni