Indeks słów kluczowych: Model kompetencyjny 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Wiedza/Raport-po-badaniu.aspx

Raport po badaniu 360

Poznaj zawartość raportu po badaniu 360 stopni, w tym uśrednione wyniki ocen kompetencji menedżerskich oraz rekomendacje rozwojowe.

model kompetencyjny 360