Indeks słów kluczowych: Kompetencje pracownika

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-edycja-kompetencji.aspx

Edycja kompetencji menedżerskiej

Wprowadź zmiany w treści wybranej kompetencji menedżerskiej ocenianej w badaniu 360 stopni.

kompetencje pracownika

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-potwierdzenia-wysylek.aspx

Potwierdzenia powiadomień email

Weryfikuj wysyłkę powiadomień i zaproszeń do oceny 360 stopni. Sprawdź, którzy z respondentów otrzymali kod dostępu do ankiety.

kompetencje pracownika

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-dodaj-kompetencje.aspx

Dodaj kompetencję menedżerską

Utwórz lub modyfikuj listę ocenianych kompetencji pracowniczych (menedżerskich) w badaniu 360 stopni.

kompetencje pracownika

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-usun-zachowanie.aspx

Usuń zachowanie w ramach kompetencji

Usuń wybrane zachowanie (opis behawioralny) oceniane w badaniu 360 stopni

kompetencje pracownika

http://ebadanie.com/Default.aspx

Ocena 360 / 360 degree feedback

Bezpłatny program do prowadzenia oceny 360. Zawiera profil kompetencyjny, ankiety online, raporty online, panel administracyjny oraz źródła wiedzy.

kompetencje pracownika

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-wiadomosc.aspx

Zaproszenie do oceny 360 stopni

Modyfikuj treść zaproszenia lub powiadomienia wysyłanego automatycznie do respondentów assessment 360.

kompetencje pracownika