Indeks słów kluczowych: Kompetencje menedżerskie

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Wiedza/Default.aspx

Ocena 360 - wprowadzenie

Zdobądź wiedzę na temat podstaw oceny 360 stopni, praktyki jej prowadzenia oraz wykorzystania jej w życiu biznesowym.

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-parametry-opcjonalne.aspx

Parametry opcjonalne projektu oceny 360

Ustaw parametry nieobowiązkowe w projekcie badawczym zgodnym z metodologią oceny 360 stopni

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Wiedza/Informacja-zwrotna.aspx

Informacja zwrotna / 360 feedback

Poznaj uzasadnienie dla udzielania informacji zwrotnej po ocenie 360 stopni przez dobrze przygotowanych konsultantów merytorycznych.

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-statystyka-badania.aspx

Projekt feedback 360. Statystyka badania

Poznaj postęp realizacji projektu badawczego zgodnego z feedback 360.

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-dodaj-zachowanie.aspx

Dodaj zachowanie w ramach kompetencji

Utwórz lub modyfikuj listę ocenianych zachowań w badaniu 360 stopni w ramach danej ocenianej kompetencji pracowniczej.

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-usun-respondenta.aspx

Usuń z listy respondenta

Usuń z listy respondentów oceny 360 wybraną osobę.

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-edycja-kompetencji.aspx

Edycja kompetencji menedżerskiej

Wprowadź zmiany w treści wybranej kompetencji menedżerskiej ocenianej w badaniu 360 stopni.

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-usun-kompetencje.aspx

Usuń kompetencję menedżerską

Usuń istniejącą kompetencję menedżerską wraz z zależnymi opisami behawioralnymi

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-usun-zachowanie.aspx

Usuń zachowanie w ramach kompetencji

Usuń wybrane zachowanie (opis behawioralny) oceniane w badaniu 360 stopni

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-wprowadzenie.aspx

Wprowadzenie do kompetencji i zachowań

Poznaj podstawowe informacje o zarządzaniu listą kompetencji pracowniczych i zależnych zachowań w ramach oceny 360 stopni

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-dodaj-kompetencje.aspx

Dodaj kompetencję menedżerską

Utwórz lub modyfikuj listę ocenianych kompetencji pracowniczych (menedżerskich) w badaniu 360 stopni.

kompetencje menedżerskie

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-parametry-stale.aspx

Projekt oceny 360. Parametry stałe

Poznaj parametry graniczne opisujące projekt badawczy 360 stopni. Parametry nie podlegają edycji.

kompetencje menedżerskie