Indeks słów kluczowych: Interpretacja ocen 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Wiedza/Informacja-zwrotna.aspx

Informacja zwrotna / 360 feedback

Poznaj uzasadnienie dla udzielania informacji zwrotnej po ocenie 360 stopni przez dobrze przygotowanych konsultantów merytorycznych.

interpretacja ocen 360