Indeks słów kluczowych: Feedback 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Wiedza/Informacja-zwrotna.aspx

Informacja zwrotna / 360 feedback

Poznaj uzasadnienie dla udzielania informacji zwrotnej po ocenie 360 stopni przez dobrze przygotowanych konsultantów merytorycznych.

feedback 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-parametry-obowiazkowe.aspx

Parametry obowiązkowe oceny 360 stopni

Ustaw wartości parametrów obowiązkowych w projekcie oceny 360 stopni.

feedback 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-edycja-respondenta.aspx

Edycja ustawień respondenta oceny 360

Zmień ustawienia związane z ankietowaną osobą w ocenie 360 stopni.

feedback 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-wprowadzenie.aspx

Zaproszenia do oceny 360

Poznaj podstawowe informacje o wysyłce zaproszeń do wypełnienia ankiet 360 stopni oraz powiadomień automatycznych.

feedback 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-edycja-ocenianego.aspx

Zmień ustawienia ocenianej osoby

Zmień ustawienia związane z ocenianą osobą w badaniu 360 stopni.

feedback 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-ustawienia-email.aspx

Projekt oceny 360. Ustawienia email

Modyfikuj ustawienia parametrów pozwających na wysyłkę e-mail z powiadomieniami do respondentów oceny 360 stopni.

feedback 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-wprowadzenie.aspx

Lista relacji oceniany - respondent

Poznaj podstawowe informacje o liście relacji badany - oceniana osoba w ocenie 360.

feedback 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-parametry-stale.aspx

Projekt oceny 360. Parametry stałe

Poznaj parametry graniczne opisujące projekt badawczy 360 stopni. Parametry nie podlegają edycji.

feedback 360

http://ebadanie.com/Firma/Oferta-i-cennik.aspx

Oferta ocen 360 i cennik

Poznaj ofertę ebadanie.com w zakresie przetwarzania danych w projektach badawczych oceny 360. Zobacz cennik usług przetwarzania danych.

feedback 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-usun-respondenta.aspx

Usuń z listy respondenta

Usuń z listy respondentów oceny 360 wybraną osobę.

feedback 360