Indeks słów kluczowych: Ankieta oceny 360

ebadanie.com

http://ebadanie.com/Wiedza/Sciezki-Tematyczne/Default.aspx

Ścieżki tematyczne ocena 360 stopni

Poznaj ocenę 360 stopni z różnych punktów widzenia: menedżera organizacji, pracownika hr, respondenta ankiety badawczej oraz studenta, który szuka wiedzy.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-usun-ocene.aspx

Usuń pozycję skali ocen

Usuń istniejącą pozycję skali ocen w badaniu 360 stopni. Pozycja zostanie usunięta z ankiety oceny 360 oraz raportu.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-parametry-obowiazkowe.aspx

Parametry obowiązkowe oceny 360 stopni

Ustaw wartości parametrów obowiązkowych w projekcie oceny 360 stopni.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-wiadomosc.aspx

Zaproszenie do oceny 360 stopni

Modyfikuj treść zaproszenia lub powiadomienia wysyłanego automatycznie do respondentów assessment 360.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-parametry-opcjonalne.aspx

Parametry opcjonalne projektu oceny 360

Ustaw parametry nieobowiązkowe w projekcie badawczym zgodnym z metodologią oceny 360 stopni

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Zaproszenia-i-powiadomienia-potwierdzenia-wysylek.aspx

Potwierdzenia powiadomień email

Weryfikuj wysyłkę powiadomień i zaproszeń do oceny 360 stopni. Sprawdź, którzy z respondentów otrzymali kod dostępu do ankiety.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Projekt-badawczy-statystyka-badania.aspx

Projekt feedback 360. Statystyka badania

Poznaj postęp realizacji projektu badawczego zgodnego z feedback 360.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-usun-relacje.aspx

Usuń relację oceniany - respondent

Usuń istniejącą relację wiążącą ocenianą osobę i respondenta feedbacku 360 stopni.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-wprowadzenie.aspx

Lista relacji oceniany - respondent

Poznaj podstawowe informacje o liście relacji badany - oceniana osoba w ocenie 360.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-dodaj-zachowanie.aspx

Dodaj zachowanie w ramach kompetencji

Utwórz lub modyfikuj listę ocenianych zachowań w badaniu 360 stopni w ramach danej ocenianej kompetencji pracowniczej.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-dodaj-kompetencje.aspx

Dodaj kompetencję menedżerską

Utwórz lub modyfikuj listę ocenianych kompetencji pracowniczych (menedżerskich) w badaniu 360 stopni.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-wprowadzenie.aspx

Skala ocen badania 360 stopni

Poznaj podstawowe informacje o znaczeniu i ustawieniach skali ocen w assessment 360. Skala użyta jest w ankietach i raportach.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-edycja-ocenianego.aspx

Zmień ustawienia ocenianej osoby

Zmień ustawienia związane z ocenianą osobą w badaniu 360 stopni.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-edycja-zachowania.aspx

Edycja zachowań w ramach kompetencji

Wprowadź zmiany w treści ocenianego zachowania w ramach badanej kompetencji menedżerskiej

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Ankieta/Default.aspx

Ankieta oceny 360

Wprowadź otrzymany w zaproszeniu kod dostępu do swojej ankiety i oceń zachowania badanej osoby. Wprowadź kod ABCD1234, by poznać ankietę 360 demo.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-usun-ocenianego.aspx

Usuń osobę z listy ocenianych

Usuń osobę z listy ocenianych oraz zależnych respondentów w ramach prowadzonego feedbacku 360.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-edycja-kompetencji.aspx

Edycja kompetencji menedżerskiej

Wprowadź zmiany w treści wybranej kompetencji menedżerskiej ocenianej w badaniu 360 stopni.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-usun-zachowanie.aspx

Usuń zachowanie w ramach kompetencji

Usuń wybrane zachowanie (opis behawioralny) oceniane w badaniu 360 stopni

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Default.aspx

Ocena 360 / 360 degree feedback

Bezpłatny program do prowadzenia oceny 360. Zawiera profil kompetencyjny, ankiety online, raporty online, panel administracyjny oraz źródła wiedzy.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-dodaj-respondenta.aspx

Dodaj respondenta oceny 360 stopni

Dodaj do listy respondenta oceniającego badaną osobę w ocenie 360 stopni

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-relacji-edycja-relacji.aspx

Zmodyfikuj istniejącą relację badany - oceniający

Zmień opis relacji wiążącej ocenianą osobę i respondenta w badaniu 360 stopni.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Ankieta/Formularz.aspx

Ankieta 360 / Demo

Udziel odpowiedzi na pytania przykładowej ankiety 360 stopni. Poznaj model kompetencyjny, skalę ocen, relacje z ocenianym oraz ocenę jakościową.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-dodaj-zachowanie.aspx

Dodaj zachowanie w ramach kompetencji

Utwórz lub modyfikuj listę ocenianych zachowań w badaniu 360 stopni w ramach danej ocenianej kompetencji pracowniczej.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-usun-kompetencje.aspx

Usuń kompetencję menedżerską

Usuń istniejącą kompetencję menedżerską wraz z zależnymi opisami behawioralnymi

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-kompetencji-i-zachowan-wprowadzenie.aspx

Wprowadzenie do kompetencji i zachowań

Poznaj podstawowe informacje o zarządzaniu listą kompetencji pracowniczych i zależnych zachowań w ramach oceny 360 stopni

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Lista-ocenianych-i-respondentow-dodaj-ocenianego.aspx

Dodaj ocenianą w badaniu 360 osobę

Dodaj do listy osób ocenianych w badaniu 360 stopni kolejną osobę.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Ankieta/AnkietaZapisana.aspx

Ankieta oceny 360 zapisana

Potwierdzenie zapisu wprowadzonych ocen zachowań badanego w ramach użytego profilu kompetencyjnego przez respondenta w systemie oceny 360 stopni.

ankieta oceny 360

http://ebadanie.com/Dokumentacja/Skala-ocen-dodaj-ocene.aspx

Dodaj pozycję skali ocen 360

Dodaj nową pozycję do skali ocen w projekcie badania 360 stopni.

ankieta oceny 360