Raport po ocenie 360

Słownik

Kliknij i poznaj wykorzystywane dalej pojęcia

Raport on-line

Raport oceny 360 on-line zawiera podsumowanie przetworzonych odpowiedzi z ankiet ocen udzielonych przez respondentów. Podzielony jest na kilka sekcji, z których startowa zawiera streszczenie wszystkich dokonanych ocen oraz samoocenę. Kolejne sekcje zawierają oceny dla poszczególnych ocenianych kompetencji, ocenianych zachowań oraz rekomendacje rozwojowe po ocenie 360 stopni.

Wydruk

Wydruk raportu to specjalnie przygotowana wersja raportu on-line 360, która ma włączone mechanizmy wsparcia procesu drukowania. Rozmiar wydruku dostosowany jest do formatu kartki A4 i dodatkowo włączone są znaczniki podziału strony w optymalnych miejscach. W tej chwili funkcjonalność jest zablokowana ze względu na zmiany w oprogramowaniu.

Wynik średni

Karta zawiera średnie arytmetyczne z otrzymanych w ankietach 360 stopni ocen oraz rozkłady poszczególnych odpowiedzi z w całej populacji oraz z podziałem na grupy respondentów. Stanowi ona streszczenie wyników całej oceny 360 i od niej zwykle konsultanci rozpoczynają udzielanie informacji zwrotnej po ocenie.

Kompetencja

Zależnie od liczby kompetencji w modelu kompetencyjnym użytym w ocenie 360 stopni liczba tych kart może sie zmieniać. Zawierają one średnie wartości ocen respondentów ograniczone do danej kompetencji menedżerskiej.

Zachowanie

Obszar ten zawiera najniższy poziom podziału rezultatów badania 360 i mówi o tym jak dane zachowanie zostało ocenione przez grupy respondentów. Stanowi to istotną bazę porównawczą pomiędzy grupami respondentów wykorzystywaną przez konsultantów podczas rozmów feedbackowych 360.

Rekomendacja

Celem oceny 360 stopni jest diagnoza mocnych stron badanego oraz określenie obszarów, które wymagają rozwoju. Odpowiedź znajduje się w tej części raportu, gdzie przedstawione są uświadomione mocne strony (wysoka samoocena), nieuświadomione mocne strony (wysoka ocena otoczenia), uświadomione obszary do rozwoju (niska samoocena) oraz nieuświadomione obszary do rozwoju (niska ocena otoczenia) z podziałem na cały zakres oceny jak i na poszczególne kompetencje.

Ocena jakościowa

Lista wypowiedzi na temat ocenianej osoby wyrażonych przez respondentów w części ankiety poświęconej ocenom jakościowym 360. Program nie wprowadza zmian w treści i przedstawia je w dokładnie takiej postaci, w jakiej zostały zachowane przez respondenta.


Kod dostępu samooceny

Uwaga: Jeżeli chcesz obejrzeć raport po ocenie 360 stopni w wersji demonstracyjnej, to wprowadź kod dostępu: ABCD1234