Korzystaj bez opłat

Korzystaj bez opłat

Cała myśl, która przyświecała powstaniu tej strony internetowej da się streścić stwierdzeniem:

Oddajemy do dyspozycji użytkowników narzędzie informatyczne zarządzania przebiegiem oceny 360 stopni bez pobierania jakichkolwiek opłat.

Oprogramowanie online nie zawiera żadnych zmian w stosunku do wersji, z której korzystamy każdego dnia w prowadzonym życiu biznesowym.

Źródłem naszego przychodu są usługi zarządzania projektami w Twoim imieniu oraz usługi doradcze takie jak profesjonalne udzielanie informacji zwrotnej po badaniu (to jest właśnie podstawowy cel prowadzenia ocen 360 stopni; nawet najlepiej przeprowadzena ocena stanie się tylko źródłem frustratracji pracowników i niepotrzebnym kosztem dla organizacji bez tego składnika!). Ich przegląd znajdziesz w cenniku ocen 360.

Jesteśmy przekonani, iż po krótkim treningu i poznaniu automatycznie dodawanych do profilu przykładowych danych (profil kompetencyjny, skala ocen 360, relacje z ocenianym) będziesz w stanie samodzielnie przeprowadzić ocenę pracowników.

 Potencjał techniczny

Opis funkcjiWartość
Maksymalna liczba ocenianych osób150
Maksymalna liczba respondentów2000
Maksymalna liczba kompetencji w ankiecie i raporcie20
Maksymalna liczba zachowań w ankiecie i raporcie150
Maksymalna liczba zapisanych pozycji z ankiet respondentów300000
Maksymalna liczba relacji oceniany - respondent7
Maksymalna liczba pozycji skali ocen10

W szczególnych przypadkach na prośbę użytkownika możememy dokonać zmian w podanych wyżej parametrach granicznych.

 Prezent dla każdego

Z chwilą pierwszego zalogowania się do nowego konta (najprościej powiązać je z kontem z serwisów społecznościowych takich jak Facebook Twitter oraz Google Plus program automatycznie generuje przykładowe dane obejmujące:

  • dane idnetyfikacyjne organizacji,
  • badanego, jego samoocenę i 8 respondentów z innymi relacjami,
  • losowe wartości 5 ankiet (samoocena oraz 4 oceny po jednej dla każdej grupy), dzięki temu możliwym jest podgląd rzeczywistego raportu po ocenie
  • rzeczywisty, standaryzowany profil kompetencyjny obejmujący trzy kompetencje po 15 zachować. Uwaga, to nasz podstawowy profil objęty prawem autorskim. Możesz z niego korzystać bez ograniczeń podczas pracy z naszym narzędziem online. Jedynie zakup licencji pozwoli Ci wykorzystać go poza tym miejscem,
  • treść powiadomienia e-mail,
  • listę relacji oceniany <–> respondent, z której my najczęściej korzystamy,
  • typową dla większości projektów badawczych skalę ocen,

Oczywiście możesz to wszystko usunąć lub zmienić po wejściu do panelu ustawień. Treści te tworzone są po to, by stanowić wzór dla Ciebie, co może się znaleźć w poszczególnych tabelach konfiguracyjnych.

Wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe dotyczące oceny 360 znajdziesz w części Wiedza  (również bezpłatne).

 Przegląd funkcjonalności

Opis funkcjiCena
Możliwość prowadzenia równolegle kilku projektów badawczych 360 przez jedną organizację.Usługa bezpłatna
Funkcjonalność uzupełniania ankiety badawczej przez respondentów w trybie online.Usługa bezpłatna
Funkcjonalność podglądu raportów po ocenie 360 stopni w trybie online przez osoby posiadające kod samooceny przez 31 dni kalendarzowych od chwili założenia konta administracyjnego.Usługa bezpłatna
Zakładanie konta administracji projektem badawczym, modyfikacja ustawień projektu, usuwanie konta i projektu przez 62 dni kalendarzowe od chwili jego założenia. Zarządzanie listą ocenianych i respondentów, zarządzanie listą kompetencji i zachowań, zarządzanie skalą ocen, zarządzanie relacjami pomiędzy ocenianym a respondentem oraz zarządzanie wysyłką powiadomień.Usługa bezpłatna
Możliwość wykorzystania w ocenie 360 stopni wykonywanej wyłącznie z pomocą naszego narzędzia online dołączonego profilu kompetencyjnego objętego prawem autorskim. Usługa bezpłatna
Dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych na stronie internetowej.Usługa bezpłatna