Portfolio ocena 360

Portfolio ocena 360

Nasze portfolio liczy znacznie, znacznie więcej niż jedno wdrożenie. Ponieważ poprzednia wersja e-usługi ocen 360 stopni (czas zminay: czerwiec/lipiec 2013) nie zawierała tej pozycji w menu, więc realizując projekty badawcze ocen 360 nie pytaliśmy Klientów, czy wyrażają zgodę na ich prezentację w naszym serwisie internetowym.

Teraz będziemy na bieżąco zadawać pytanie o zgodę na umieszczenie odnośnika do firmy oraz krótką informację o celach prowadzonych feedbacków 360, co pozwoli nam systematycznie rozbudowywać tę pozycję menu. Postaramy się również uzyskać zdodę na przedstawienie case study oceny 360, przez co wdrożenie badania kompetencji pracowniczych w innych organizacj będzie prostsze.