Sprzedaż usług oceny 360 stopni

Oferta i cennik

Z podziwu godnym uporem będziemy powtarzać, iż wyników ekonomicznych organizacji nie poprawia zakup zewnętrznych czy wewnętrznych badań oceny kompetencji pracowniczych  czy szkoleń miękkich lub twardych, bo są to tylko kolejne pozycje na mapie kosztów. Wyniki te poprawia konsekwentne wdrażanie wniosków płynących z prowadzonej analizy stanu i wspieranie kadr we wprowadzaniu dobrze przemyślanej i zaplanowanej zmiany. Bez wybranej ścieżki kariery  nie ma mowy o wzroście wydajności pracy zatrudnionego i tym samym osiągnięcia zwrotu z inwestycji w procesy szkoleniowe.

W tym miejscu pojawia się nasza oferta. Narzędzie badawcze ocena 360 udostępniamy bez opłat, lecz pamiętaj, że wiedza o potencjale kompetencyjnym Twoich pracowników to dopiero pierwszy, ale przy tym najważniejszy krok w stronę poprawy wydajności pracy. Kupując nasze usługi badań robisz kolejne na ścieżce wzrostu Twojego biznesu.

Poznaj obszary, w których możesz liczyć na naszą profesjonalną pomoc i skontaktuj  się bez zbędnej zwłoki.

Oferta

Opis ofertyCena netto PLN
 • konfiguracja projektu badawczego zgodnie z danymi identyfikacyjnymi organizacji
 • konfiguracja listy kompetencji i zachowań
 • dostęp do szerokiej listy kompetencji przygotowanych przez naszą Firmę
 • konfiguracja skali ocen
 • konfiguracja listy relacji
 • kofiguracja treść powiadomienia e-mail
 • konfigurację listy ocenianych i respondentów
 • archiwizację danych w trakcie trwania oceny 360 stopni
 • udzielanie wsparcia technicznego respondentom i koordynatorowi oceny 360 stopni (pomoc techniczna telefoniczna: poniedziałek - piątek od 8.30 do 16.30; łącznie 10 godzin pomocy; pomoc e-mail bez limitu),
 • reakcja na nietypowe zdarzenie w trakcie trwania oceny

Cena obliczana jest w oparciu o jednostkę obliczeniową obejmującą: każda rozpoczęta grupa ocenianych 20 osób na jeden miesiąc.

2000,00

Przykłady

Opis ofertyLiczba jednostekWartość usługi
Organizacja oczekuje dokonania oceny 360 stopni grupy 18 menedżerów. Wykorzystane zostaną nasze profile kompetencyjne. W dniu rozpoczęcia projektu otrzymamy pełną listę respondentów i ocenianych, propozycję skali ocen oraz propozycję relacji pomiędzy ocenianym a respondentem. Dostęp do ankiet zostanie uruchomiony po 5 dniach roboczych. Akwizycja danych trwać będzie przez 10 dni roboczych. Raporty zostaną wygenerowane przed upływem 31 dni od dnia rozpoczęcia projektu. 1 (jedna rozpocząta grupa 20 osób, 1 miesiąc)2000,00
Organizacja oczekuje dokonania oceny 360 stopni grupy 28 menedżerów. Reszta założeń jak w przykładzie wyżej. 2 (2 rozpoczęte grupy po 20 osób, 1 miesiąc)4000,00
Organizacja oczekuje dokonania oceny 360 stopni grupy 38 menedżerów. Wykorzystane zostaną nasze profile kompetencyjne. W dniu rozpoczęcia projektu otrzymamy pełną listę respondentów i ocenianych, propozycję skali ocen oraz propozycję relacji pomiędzy ocenianym a respondentem. Dostęp do ankiet zostanie uruchomiony po 5 dniach roboczych. Akwizycja danych trwać będzie przez 30 dni roboczych. Raporty zostaną wygenerowane przed upływem 62 dni od dnia rozpoczęcia projektu. 4 (2 grupy powyżej 20 osób, 2 miesiące)8000,00

Licencje

Udostępnione w naszym narzędziu badawczym profile kompetencyjne chronione są prawem autorskim © 2013 ebadanie.com. Wykorzystanie ich w jakikolwiek sposób poza usługą świadczoną elektronicznie dostępną pod adresem: http://ebadanie.com/ oraz http://www.ebadanie.com/ wymaga otrzymania pisemnej zgody w postaci dokumentu licencyjnego.

Opis ofertyCena netto PLN

Licencja wykorzystania profilu kompetencyjnego, którego prawa autorskie należą do ebadanie.com. Wartość licencji dla jednej ocenianej osoby.

Uwaga: cena licencji wliczona jest w cenę usługi zarządzania projektem i nie wymaga ponoszenia dodatkowych opłat!

100,00

Licencja wykorzystania oprogramowania w organizacji wraz z prawem modyfikacji kodów źródłowych programu bez prawa do dalszej odsprzedaży.

Cena negocjowana

Feedback

Pozostawienie pracowników bez profesjonalnie udzielonej informacji zwrotnej po ocenie 360 stopni  niweczy cały trud włożony w jej przeprowadzenie.

Nasi konsultancji spędzili setki godzin na prowadzeniu tego rodzaju rozmów i są w stanie po zapoznaniu się z raportem poprowadzić te rozmowy w sposób, który rzeczywiście wpływa na zmiany postaw ocenianych osób, a nie ogranicza się streszczenia rezultatu. Jeśli sądzisz, iż twoje umiejętności w tym obszarze nie są wystarczające, to kup usługę udzielania informacji zwrotnej.

Opis ofertyCena netto PLN

Udzielenie informacji zwrotnej po ocenie 360 stopni. Jednostka rozliczeniowa: 1 godzina konsultacji w siedzibie Klienta. Termin konsultacji ustalany z Klientem. Dopłata do informacji udzielonej w języku angielskim: 25%.

Uwaga: Minimalna wartość usługi: równowartość 3 godzin rozliczeniowych.

450,00

Podsumowanie wyników oceny 360 stopni całej ocenianej grupy. Prezentacja w siedzibie klienta przed upoważnionymi osobami (typowy czas spotkania 2 do 3 godzin; przygotowanie raportu zbiorowego z rekomendacjami dla całej organizacji trwa około 7 dni roboczych po wygenerowaniu raportów indywidualnych). Dopłata do informacji udzielonej w języku angielskim: 25%.

1500,00

Szkolenie 360

Niedobór literatury tematu powoduje, iż wiele organizacji, które posiada potencjał kadrowy do przeprowadzenia oceny 360 stopni we własnym zakresie staje przed koniecznością zakupu usługi obcej, co znacząco podnosi koszt jej wdrożenia. Wychodząc przeciw tego rodzaju potrzebom przygotowaliśmy ofertę szkoleń adresowancych głównie do osób zarządających organizacjami oraz osób z działów HR i informatyki, w których przedstawiamy wszystkie aspekty prowadzenia ocen i udzielania informacji zwrotnych  po ocenie.

Opis ofertyCena netto PLN

Szkolenie: Ocena 360 stopni - Dla kogo i jak?

Program szkolenia / warsztatów obejmuje zagadnienia związane z merytoryczną stroną oceny 360 stopni. Koncentruje się na wypracowniu optymalnej dla organizacji opcji realizacji oceny oraz ćwiczeń z zakresu interpretacji wyników i udzielania informacji zwrotnej.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin zegarowych.

4500,00

Szkolenie: Ocena 360 stopni - organizacja i przebieg.

Program szkolenia / warsztatów obejmuje dwa alternatywne rozwiązania do wyboru przez Klienta:

 1. ocena 360 prowadzona w oparciu o oprogramowanie biurowe Microsoft: Outlook, Word, Excel, Power Point (2007/2010/2013)
 2. ocena 360 prowadzona w oparciu o e-usługę dostępną w serwisie http://ebadanie.com

W każdym przypadku program zawiera wprowadzenie do metody, organizację, warsztaty, przykłady wdrożeń.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin zegarowych.

4500,00

Program partnerski

Różne wersje naszego oprogramowania wykorzystywane są zarówno przez konkretne organizacje biznesowe jak i firmy doradcze oraz szkoleniowe, które osadzają je w własnym szablonie strony internetowej i opatrują własnymi znakami towarowymi. Dzięki temu poszerzają ofertę o narzędzie badawcze online 360 stopni, zaś po naszej stronie leżą obowiązki organizacyjne i analiza danych. W takim przypadku występujemy pod oznaczeniem firmy partnerskiej.

Chętnie wysłuchamy Twojej propozycji współpracy i odniesiemy się do niej. Po prostu napisz lub zadzwoń do osoby odpowiedzialnej za ten obszar naszej aktywności: Krzysztof Wiśniewski, krzysztof.wisniewski@ebadanie.com, +48 504 101 575


Informacja dotycząca płatności

Wszystkie podane wyżej ceny wyrażone są w cenach netto. Należy do nich doliczyć stawkę obowiązującego podatku VAT (w chwili obecnej 23%).

Płatność za usługi obejmuje 2 etapy:

 1. w oparciu o fakturę zaliczkową przed rozpoczęcziem oceny 50% wartości zlecenia,
 2. w oparciu o fakturę VAT po zakończeniu badania 360 stopni obejmującą pozostałe 50% wartość i ewentualne dodatkowe usługi zamówione w trakcie realizacji projektu.

Termin płatności: 7 dni po dacie zakończenia projektu.

Zobacz również najnowszy email promocyjny