Licencja dostępowa do profilu kompetencyjnego

Licencje dostępowe

Kilka prostych zasad licencjonowania treści, profilu kompetencyjnego i oprogramowania serwisu:

  • Wszystykie informacje zawarte na stronie internetowej: http://ebadanie.com lub http://www.ebadanie.com objętę są ochroną prawną. Jakiekolwiek ich zwielokrotnianie i udostępnianie w sposób wykraczający poza cytowaniem z podaniem źródła wymaga pisemnej zgody autorów.
  • Szczególnej ochronie podlegają profile kompetencyjne zawierające listy ocenianych zachowań wraz z odpowiednimi rekomendacjami rozwojowymi. Kupując usługę zarządzania projektem lub licencję wykorzystania profilu kompetencyjnego otrzymujesz prawo do wykorzystania ich w swoim projekcie badawczym 360 w serwisie.
  • Informacja o stanie zakupu licencji wyświetlana jest na stronie tytułowej raportu po ocenie 360.
  • Istnieje możliwość zakupu licencji na instalacje oprogramowania w zasobach własnych Klienta. Licencja obejmuje dostęp do kodów źródłowych, prawo do ich modyfikacji zgodnie z potrzebami nabywcy bez prawa do dalszej odsprzedaży.