Dokumentacja programu


Zaproszenia do oceny 360

Jakkolwiek okno zaproszeń i powiadomień jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w trakcie realizacji ocen 360 stopni, to zwykle wykorzystanie jego funkcjonalności sprawia użytkownikom dużo problemów i często wymaga udzielenia pomocy technicznej.

Podane niżej informacje pozwolą uniknąć typowych trudności.

Gros funkcjonalności okien powiadomień programu ocen 360 online bazuje na prawidłowo skonfigurowanych parametrach poczty elektronicznej. O ile użycie poczty udostępnianej przez ebadanie.com sprawa jest dość prosta - użytkownik otrzymuje hasło dostępu, którego użycie pozwala mu modyfikować treść zaproszenia do wypełnienia ankiety feedback 360 oraz wysyłać powiadomienia do respondentów , to użycie zewnętrznej poczty wymaga prawidłowego wprowadzenia paremetrów serwera SMTP (wysyłka email). W tym przypadku ograniczamy możliwość modyfikacji treści zaproszenia ze względu na zagrożenie wysyłki niechcianej poczty do respondentów oceny 360.

Zatem, przed rozpoczęciem pracy proponujemy ponowne sprawdzenie poprawności danych wysyłki poczty email w oknie konfiguracji projektu badawczego , a następnie skorzystania z funkcjonalności dostępnej w poszczególnych zakładkach.