Dokumentacja programu


Zaproszenie do oceny 360 stopni

Kluczem do efektywnego wykorzystania potencjału kryjącego się w automatycznej komunikacji z respondentami oceny 360, którzy podali swój adres email do kontaktu jest zrozumienie kodów sterujących przepływem tekstu.

Kody sterujące w programie ocen 360 online zostały przygotowane po to, by uzyskać większą kontrolę ze strony użytkownika nad tekstem zaproszenia czy też powiadomienia wysyłanego do respondentów lub ocenianych. Wszędzie tam gdzie program spotka jeden z poniższych kodów automatycznie podstawi w to miejsce odpowiednie wartości z bazy danych feedback 360. Dzięki temu możliwym jest wysyłanie spersonalizowanych wiadomości do dużej grupy odbiorców.

[Oceniany]
Osoba oceniana. Program badawczy ocen 360 wstawia w miejsce tego kodu imię i nazwisko osoby ocenianej.
[Respondent]
Respondent oceny 360. Program wstawia w miejsce tego kodu imię i nazwisko respondenta ankiety badawczej 360.
[Relacja]
Relacja służbowa ocenianego i respondenta. Program wstawia w miejsce tego kodu nazwę relacji służbowej wiążącej osobę ocenianą i respondenta.
[Organizacja]
Nazwa organizacji, która prowadzi ocenę 360 stopni
[DataDostepnosci]
Data zakończenia oceny kompetencji pracowników. Jeżeli nie została podana w konfiguracji, to program automatycznie wstawi datę o 14 dni późniejszą niż data wysyłki powiadomienia.
[KodDostepu]
Kod dostępu. Znając kod dostępu użytkownik może uzupełnić swoją ankietę przechodząc do menu: Ankieta.
[LaczeDoAnkiety]
Bezpośrednie łącze do ankiety oceny (zobacz: ankietę 360 demo). Kliknięcie na nie umożliwi otwarcie ankiety użytkownika w trybie jej uzupełniania.
[PomocTelefon]
Telefon do pomocy technicznej.
[PomocEmail]
Email pomocy technicznej.

Tekst zaproszenia w wersji HTML nie może przekroczyć długości 4000 znaków. Wszystkie znaki powyżej tej liczby będą usuwane podczas zapisu.

Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami bezpieczeństwa, tylko organizacje które wykupią usługę przetwarzania danych mogą zapisywać zmodyfikowaną treść wysyłanej wiadomości.

Konfiguracja wiadomości obejmuje 2 pola:

Tytuł wiadomości
Przykład: Zaproszenie do wzięcia udziału w ocenie 360 stopni
Treść wiadomości
Przykład:

Pani / Pan

[Respondent]

W imieniu firmy [Organizacja] zapraszamy do oceny kluczowych kompetencji:

Pani / Pana: [Oceniany]
Relacja służbowa: [Relacja]
Kod dostępu: [KodDostepu]
Ankieta dostępna do dnia: [DataDostepnosci]

w ramach prowadzonego projektu oceny metodą 360 stopni osób na kluczowych stanowiskach w organizacji.

Ocena jest anonimowa. Kwestionariusz składa się z listy pytań dotyczących konkretnych zachowań, obrazujących kluczowe kompetencje.

Dostęp do ankiety:

  1. Kliknij w bezpośredni link: http://ebadanie.com/Ankieta/[KodDostepu] i rozpocznij uzupełnianie ankiety lub wejdź na stronę: http://ebadanie.com/Ankieta i wpisz kod dostępu: [KodDostepu]. Dostępny tam przycisk "Sprawdź kod dostępu" pozwoli ci przejść dalej.
  2. Odpowiedz na pytania w formularzu.
  3. Miejsce na dodatkową opinię/ komentarz znajduje się na dole strony kwestionariusza.
  4. Zapisz lub zakończ dokonywanie oceny, klikając w „Zapisz”.
  5. Jeśli chcesz ocenić zachowania innej osoby, do oceny której zostałeś zaproszony, wprowadzić następny kod dostępu.

Dodatkowe informacje:

  1. Jeśli zostałaś/ zostałeś zaproszony do oceny zachowań kilku osób, otrzymasz kilka zaproszeń do oceny. Prosimy nie pomylić kodów dostępu, gdyż system błędnie zidentyfikuje osobę ocenianą!
  2. Uzupełnianie ankiety możesz przerwać w dowolnym momencie, zapisać udzielone odpowiedzi i wrócić do uzupełniania w innym terminie. Pamiętaj! Jeżeli nie udzielisz odpowiedzi na dane pytanie nie będzie ono brane pod uwagę w raporcie po badaniu.
  3. Szczegółowe informacje związane z metodologią oceny 360 stopni oraz jej przebiegu znajdziesz na stronie internetowej http://ebadanie.com.

W przypadku pytań dotyczących ankiety prosimy o kontakt z pomocą techniczną: [PomocEmail], tel. [PomocTelefon].

Po wprowadzeniu korekt możliwy jest podgląd wyglądu wiadomości dla wybranego respondenta przez wybór guzika Zapisz ustawienia. Jeżeli użytkownik nie posiada wykupionej usługi zarządzania projektem przez ebadanie.com, to wprowadzone zmiany w treści zaproszenia zostaną odrzucone ze względu na potencjalną możliwość wysyłki spamu w naszym imeniu.