Dokumentacja programu


Potwierdzenia powiadomień email

Ze względu nawystępujące w praktyce prowadzenia ocen 360 stopni częstokroć zastrzeżenia respondentów odnośnie faktu otrzymania lub nieotrzymania wiadomości email z zaproszeniem do oceny nagłówki wszystkich wysyłanych przez program wiadomości są archiwizowane i dostępne dla użytkownika w niniejszym programie badań kompetencji menedżerskich i pracowniczych. Dzięki temu posiada on wiedzę na temat tego czy i do kogo została wysłana wiadomość. Pozwala mu to rozwiać wszelkie wątpliwości respondentów.

Lista ta pozwala również efektywnie planować terminy przypomnień o ocenie 360 dla zwlekających z wypełnieniem ankiety respondentów. Dzięki jej uporządkowaniu w kolejności od ostatnio wysłanych wiadomości z zaproszeniami do oceny menedżerów do najstarszych użytkownik łatwo odnajduje potrzebne mu informacje.