Dokumentacja programu


Lista wysłkowa powiadomień email

Lista wysyłkowa programu ocen 360 pozwala wybrać w dwóch oknach dwie grupy respondentów, do których mogą zostać wysłane wiadomości email:

  1. Grupa respondentów, którzy jeszcze nie wypełnili formularze oceny 360 i dodatkowo nie była do nich wysyłana wiadomość w czasie ostatnich 24 godzin (zbyt częst wysyłanie powiadomień i zaproszeń jest bardzo chłodno przyjmowane przez respondentów i w niewielkim stopniu podnosi skuteczność wysyłanego komunikatu).
  2. Wszyscy respondenci

Przed wysłaniem poczty koniecznym jest wprowadzenie hasła wysyłki wiadomości email. Jeżeli użytkownik posiada wykupioną u nas usługę zarządzania projektem badawczym 360 stopni to hasło otrzymuje od moderatora serwisu ebadanie.com. W przeciwnym wypadku używa hasła zgodnego ze swoimi ustawieniami serwera SMTP. Program oceny 360 online pamięta hasło tylko w czasie, gdy otwarte są okna powiadomień i zaproszeń. Po przejściu do innego okna koniecznym jest wprowadzenie go ponownie. Hasło nie jest nigdzie zapisywane przez program i tylko chwilowo utrzymywane jest w pamięci operacyjnej serwera.

Dolna część okna zaproszeń do oceny 360 stopni pozwala obejrzeć treść wiadomośći, która zostanie wysłana do respondenta. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności należy przerwać podgląd i skorygować dane w odpowiednim oknie ustawień programu oceny 360.

Liczby pod treścią wiadomości pokazują ile łącznie powiadomień może być wysłanych w danym momencie.

Przykład:

Pani / Pan

Imię5 Nazwisko5

W imieniu firmy ABCDN - ebadanie.com zapraszamy do oceny kluczowych kompetencji:

Pani / Pana: Janina Demo
Relacja służbowa: Zwierzchnik
Kod dostępu: ABCD1234
Ankieta dostępna do dnia: 2013-06-26

w ramach prowadzonego projektu oceny metodą 360 stopni osób na kluczowych stanowiskach w organizacji.

Ocena jest anonimowa. Kwestionariusz składa się z listy pytań dotyczących konkretnych zachowań, obrazujących kluczowe kompetencje.

Dostęp do ankiety:

  1. Kliknij w bezpośredni link: http://ebadanie.com/Ankieta/ABCD1234 i rozpocznij uzupełnianie ankiety lub wejdź na stronę: http://ebadanie.com/Ankieta i wpisz kod dostępu: C3C0255B. Dostępny tam przycisk "Sprawdź kod dostępu" pozwoli ci przejść dalej.
  2. Odpowiedz na pytania w formularzu.
  3. Miejsce na dodatkową opinię/ komentarz znajduje się na dole strony kwestionariusza.
  4. Zapisz lub zakończ dokonywanie oceny, klikając w „Zapisz”.
  5. Jeśli chcesz ocenić zachowania innej osoby, do oceny której zostałeś zaproszony, wprowadzić następny kod dostępu.

Dodatkowe informacje:

  1. Jeśli zostałaś/ zostałeś zaproszony do oceny zachowań kilku osób, otrzymasz kilka zaproszeń do oceny. Prosimy nie pomylić kodów dostępu, gdyż system błędnie zidentyfikuje osobę ocenianą!
  2. Uzupełnianie ankiety możesz przerwać w dowolnym momencie, zapisać udzielone odpowiedzi i wrócić do uzupełniania w innym terminie. Pamiętaj! Jeżeli nie udzielisz odpowiedzi na dane pytanie nie będzie ono brane pod uwagę w raporcie po badaniu.
  3. Szczegółowe informacje związane z metodologią oceny 360 stopni oraz jej przebiegu znajdziesz na stronie internetowej http://ebadanie.com.

W przypadku pytań dotyczących ankiety prosimy o kontakt z pomocą techniczną: pomoc@ebadanie.com, tel. 56 6400050.