Dokumentacja programu


Skala ocen badania 360 stopni

Zgodnie z przyjętym obecnie jako standard w serwisach internetowych systemem ocen opartym o zaznaczenie "gwiazdek" w odniesieniu do ocenianej rzeczy, usługi czy zjawiska ebadanie.com przyjęło podobny sposób wyrażania opinii przez respondentów w narzędziu badawczym dla ocen 360 stopni. Standardowa ankieta obok ocenianego zachowania wyświetla rząd symboli gwiazdki i udostępnienia możliwość zaznaczenia liczby zgodnej z subiektywną oceną respondenta.

Skala ocen w feedback 360 może się zmienianiać w zależności od przyjętego w danej ocenie 360 modelu. W większości przypadków przyjmujemy skalę złożoną z ocen od 1 do 5 (brak zaznaczenia oznacza odmowę udzielenia odpowiedzi i rezultat ten nie jest brany pod uwagę w analizie danych do raportu  po ocenie 360). Maksymalna liczba gwiazdek, która nie pogarsza czytelności ankiety wynosi 10 i wartość tę przyjęto jako graniczną dla skali ocen w badaniu kompetencji menedżerskich.

Wskazane jest, by skale ocen były liniowe czyli wzrostowi oceny o jedną pozycję towarzyszyła zmiana skali o 1 pozycję.

Obok ocen użytkownik może zamieścić podpowiedzi, które pojawiają się na ekranach respondentów podczas uzupełniania ankiet ułatwiając im tym samym dokonanie rzeczowej oceny pracowników organizacji.