Dokumentacja programu


Usuń pozycję skali ocen

Użytkownik ma prawo do usunięcia dowolnej pozycji skali ocen w badaniu 360 zarówno w przypadku skali proponowanej przez ebadanie.com jak i w przypadku własnoręcznie stworzonych pozycji skali w programie ocen 360 online. Usunięcie pozycji skali ocen wymaga naciśnięcia na guzik Usuń, a następnie zatwierdzenia tej operacji.

Usunięcie pozycji skali ocen feedback 360 podczas trwania oceny może przynieść nieprzewidziane skutki w analizie danych doświadczalnych podczas tworzenia raportów. Twórcy e-usługi ocen 360 zakładają, iż wszelkiego rodzaju zmiany będą wprowadzane przed udostępnieniem ankiet respondentom.