Dokumentacja programu


Edycja skali ocen

Edycja pozycji skali ocen 360 pozwala na wprowadzenie zmian w parametrach danej wartości oceny zachowania przez respondenta w ankiecie badania 360 stopni.

Uwaga: wprowadzenie zmian w wartościach podczas trwania oceny może prowadzić do błędnych rezultatów w raportach po badaniu 360.

Zmianom podlegają:

Nazwa pozycji skali
Nazwa pozycji skali ocen 360 może składać się z 255 znaków przy czym ze względu na czytelność raportu warto ograniczyć tę nazwę do kilkunastu znaków.
Wartość skali
Wartość skali traktowana jest przez program do feedback 360 jako liczba całkowita. Od jej wartości zależy ile gwiazdek pojawi się w ankiecie badawczej wraz z możliwością ich zaznaczenia przez respondenta. Liczba ta nie może przekroczyć 10 ze względu na czytelność ankiety. Można tworzyć formularze badania 360, które będą zawierać nieciągłe skale (np: 1, 2, 4, 6, 10), lecz nie jest to zgodne z proponowaną przez twórców narzędzia implementacją oceny 360 stopni.
Opis skali
Opis ten pojawia się jako podpowiedź dla respondenta po najechaniu wskaźnikiem myszy na skalę. Ponieważ pozwala użyć 255 znaków do opisu, to daje szansę precyzyjnego wyjaśnienia respondentom, co w praktyce oznacza zaznaczenie danej liczby gwiazdek i jak będzie interpretowana ich odpowiedź na pytania ankiety podczas generowania raportu po ocenie 360 stopni.

Zatwierdzenie zmian nastąpi po wybraniu przycisku Aktualizuj a ich odrzucenie po wyborze przycisku Anuluj.

Wprowadzenie zmian w proponowanej przez nas skali nie zawsze znajduje uzasadnienie merytoryczne. Wprawdzie można znaleźć w literaturze sugestie dotyczące zasadności stosowania skal 7 stopniowych lub więcej, lecz trudno z takimi skalami związać jednoznaczny komunikat dla respondenta, co to w praktyce oznacza. Czym większa jednoznaczność opisu skali tym większa szansa na adekwatny do rzeczywistości obraz ocenionej osoby znajdzie się w ankietach.