Dokumentacja programu


Dodaj pozycję skali ocen 360

Chcąc dodać pozycję do skali oceny w badaniu 360 należy wybrać odnośnik Dodaj ocenę. W wyniku tego pojawi się okno zgodne z powyższym rysunkiem. Każda pozycja skali ocen opisana jest przez trzy parametry:

Nazwa pozycji skali
Nazwa może składać się z 255 znaków przy czym ze względu na czytelność raportu feedback 360 warto ograniczyć tę nazwę do kilkunastu znaków.
Wartość skali
Wartość skali traktowana jest przez program do badań 360 jako liczba całkowita. Od jej wartości zależy ile gwiazdek pojawi się w ankiecie badawczej oceny 360 wraz z możliwością ich zaznaczenia przez respondenta. Liczba ta nie może przekroczyć 10 ze względu na czytelność ankiety. Można tworzyć ankiety 360, które będą zawierać nieciągłe skale (np: 1, 2, 4, 6, 10) lecz nie jest to zgodne z proponowaną przez twórców narzędzia implementacją oceny 360 stopni online.
Opis skali
Opis ten pojawia się jako podpowiedź dla respondenta po najechaniu wskaźnikiem myszy na skalę. Ponieważ pozwala użyć 255 znaków do opisu, to daje szansę precyzyjnego wyjaśnienia respondentom, co w praktyce oznacza zaznaczenie danej liczby gwiazdek i jak będzie interpretowana ich odpowiedź podczas generowania raportu po ocenie 360 stopni

Naciśnięcie przycisku Wstaw spowoduje dodanie pozycji do skali zaś Anuluj przerwie ten proces i pozwoli wrócić do programu bez wprowadzania zmian.