Dokumentacja programu


Projekt badawczy - wprowadzenie

Ustawienia programu ocen 360 stopni

Ustawienia projektu badawczego oceny 360 stopni obejmują trzy okna konfiguracyjne i dwa informacyjne. Z chwilą załażenia konta użytkownika wszystkie niezbędne do pracy programu parametry zostają automatycznie uzupełnione wartościami domyślnymi. Część z nich może zostać zmodyfikowana przez użytkownika (parametry obowiązkowe, parametry dodatkowe, ustawienia email), a część pozostaje wyłącznie w kompetencji moderatora programu.

Użytkownik może przełączać się pomiędzy oknami konfiguracyjnymi klikając na znajdujące się po lewej stronie zakładki.

W przypadku konfiguracji programu badania kompetencji menedżerskich wskazane jest korzystanie z urządzeń o rozdzielczości ekranu większej niż 960px (komputery, laptopy, tablety o większej przekątnej), gdyż użycie urządzeń mobilnych takich jak smartfony, choć jest możliwe, to nie jest ergonomiczne. Program ocen 360 / 360 degree feedback został zoptymalizowany dla urządzeń o dużej rozdzielczości ekranu.

Przed przystąpieniem do wprowadzania zmian zgodnie ze swoim potrzebami sugerujemy użytkownikom wnikliwe poznanie załączonych przykładów, co znacznie skróci czas wdrożenia projektu badawczego zgodnego z metodą 360 stopni i tym samym pozwoli na jego realizację w czasie krótszym niż 31 dni (wersja bezpłatna).