Dokumentacja programu


Projekt oceny 360. Ustawienia email

Prowadzenie projektów badawczych zgodnych z oceną 360 stopni praktycznie zawsze wymaga kontaktu elektronicznego z respondentami. W tym celu w programie dodano możliwość obsługi tego rodzaju funkcjonalności.

Ze względu na możliwość wysłania w nieplanowany sposób poczty elektronicznej przez użytkownika do respondentów wprowadziliśmy ograniczenia związane z konfiguracją poczty elektronicznej. Organizacje, które dokonają u nas zakupu usługi zarządzania projektami badawczymi feedback 360 (a tym samym zidentyfikują się) otrzymają od nas hasło odblokowujące dostęp do naszego serwera wysyłki powiadomień email. Wszyscy inni użytkownicy również mogą wysyłać pocztę elektroniczną lecz wyłącznie z pomocą używanego przez siebie serwera SMTP. Dane odnośnie ustawień tego serwera znają administratorzy poczty elektronicznej w organizacjach, a w przypadku dostawców usług email informacje te podane są w profilu użytkownika.

Uwaga: W żadnym polu bazy danych nie zapisujemy żadnego Twojego hasła dostępu do poczty elektronicznej. Przy każdej wysyłce powiadomień będziesz proszony o podanie tego hasła.

Serwer SMTP
Podaj adres serwera pośredniczącego w wysyłce poczty elektronicznej.
Użytkownik SMTP
Podaj adres użytkownika wymaganego w procesie uwierzytelnienia podczas wysyłki poczty elektronicznej.
Adres zwrotny (nadawca)
Wprowadź wartość, która pojawi się jako adres nadawcy wiadomości. Często jest to taki sam adres jak nazwa użytkownika SMTP.
Port SMTP
(połączenie szyfrowane)
Program prowadzenia badań zgodnie z metodą 360 (e-usługa) domyślnie zakłada, iż cała wysyłana poczta elektroniczna będzie szyfrowana podczas transmisji. Oznacza to konieczność wprowadzenia ustawienia numeru portu SMTP realizującego tę usługę. W większości przypadków będzie to port 587.