Dokumentacja programu


Projekt oceny 360. Parametry stałe

Raporty dostępne do
Z chwilą założenia nowego projektu badawczego oceny 360 ustawiona zostaje data dostępności raportów po badaniu dla administratora projektu lub respondenta posiadającego kod dostępu samooceny. Zgodnie z regulaminem czas ten wynosi 31 dni, co jak uczy doświadczenie jest okresem w zupełności wystarczającym do przeprowadzenia oceny 360 stopni. Po przekroczeniu tej daty podgląd raportów nie jest już możliwy. Rozwiązaniem jest zakup usługi zarządzania zasobami, która wydłuża ten okres o kolejne 31 dni.
Warto zwrócić uwagę, iż serwis dopuszcza możliwość założenia jednocześnie lub w kolejności jedno po drugim więcej niż jedno konto użytkownika, co w praktyce daje szansę prowadzania ocen w sposób ciągły bez konieczności ponoszenia kosztów prowadzenia feedbacku 360.
Aktywne konto użytkownika
Pole to informuje użytkownika o fakcie blokady jego konta przez administratora w szczególnie ważnych sytuacjach.
W przypadku podjęcia przez użytkownika działań odbiegających od standardowych prac z programem do ocen 360 lub wystąpienia innych zdarzeń, których konsekwencją może być zaburzenie ciągłości dostarczania e-usługi, administrator postępując zgodnie z treścią regulaminu, ma prawo dokonać blokady konta bez podawania przyczyn.
W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia prosimy z o kontakt z pomocą formularza kontaktowego.
Usługi dodatkowe opłacone
W przypadku zakupu przez użytkownika dodatkowych usług np. licencji profilu kompetencynego zaznaczenie tego pola przez administratora oznacza, iż zgodna z fakturą sprzedaży dodatkowych usług  wpłata została zaksiegowana na naszym rachunku bankowym i włączono dostępność tych usług dla użytkownika.
Licencjonowany profil kompet.
W przypadku zakupu licencji na korzystanie z naszego profilu kompetencyjnego lub wykupienia usług, które obejmują tę licencją jak np. usługę zarządzania projektem badawczym pole to zostaje przez obsługę zaznaczone. W konsekwecji odpowiedni komunikat pojawia się w raporcie po badaniu na stronie tytułowej.
Max. liczba ocenianych
Max. liczba respondentów
Max. liczba kompetencji
Max. liczba zachowań
Max. liczba relacji
Max. wartość skali ocen
Wartości w tych polach oznaczają parametry graniczne dla danej cechy. Jak wspomniano w opisie funkcjonalności  narzędzia badawczego feedback 360 parametry te, w szczególnych przypadkach, mogą zostać zmienione zgodnie z potrzebami użytkownika. Należy jednakaże nadmienić, iż proponowane przez nas wartości znacznie przekraczają potrzeby typowego projektu badawczego i potrzeba ich zmiany występować będzie sporadycznie.