Dokumentacja programu


Parametry obowiązkowe oceny 360 stopni

Akceptuję regulamin
Możliwości praktycznego wykorzystania profilu konfiguracji nowego projektu badawczego oceny 360 uwarunkowane są zgodą na warunki wykorzystania serwisu ebadanie.com zgodnie z jego regulaminem.
Przed wstępną konfiguracją profilu użytkownika, jest on pytany o wyrażenia zgody na warunki regulaminu. Jeśli zgoda zostanie wyrażona, to może zmienić to odznaczając niniejsze pole. Od tego momentu funkcjonalność serwisu ocen 360 jest ograniczona do minimum.
Nazwa badania
Zawartość tego pola identyfikuje dany projekt badawczy: feedback 360. Jego zawartość pojawia się w różnych miejscach, które pozwalają odróżnić to konkretne badanie od innego. Przykładowo, zawartość wyświetlana jest na tytułowej stronie raportu.
Nazwa organizacji
Zawartość tego pola identyfikuje organizację biznesową, która zarządza projektem badawczym feedback 360. Jego zawartość pojawia się w różnych miejscach, które pozwalają odróżnić to konkretne badanie 360 od innego. Przykładowo, zawartość wyświetlana jest na tytułowej stronie raportu po ocenie 360.
Adres organizacji
Zawartość tego pola identyfikuje organizację biznesową, która zarządza projektem badawczym. Jego zawartość pojawia się w różnych miejscach, które pozwalają odróżnić to konkretne badanie od innego. Przykładowo, zawartość wyświetlana jest na tytułowej stronie raportu.
Miejscowość
Zawartość tego pola identyfikuje organizację, która zarządza projektem badawczym. Jego zawartość pojawia się w różnych miejscach, które pozwalają odróżnić to konkretne badanie od innego. Przykładowo, zawartość wyświetlana jest na tytułowej stronie raportu zarówno w obszarze adresu organizacji prowadzącej ocenę 360 stopni jak i w stopce tej strony.
Email pomocy technicznej
To baradzo ważne pole wskazuje użytkownikom do kogo winni się zwrócić z prośbą o pomoc techniczną lub organizacyjną w trakcie korzystania z narzędzia (najczęściej dotyczy to działań związanych z uzupełnianiem ankiety badawczej). Zawartość tego pola wykorzystana jest zarówno w oknie kontaktu jak również pojawia się w propozycji treści powiadomienia email. W przypadku zakupu w naszej firmie usług zarządzania projektem  oceny 360 stopni adres ten wskazuje na nasz dział pomocy technicznej.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy usługa pomocy technicznej jest realizowana przez użytkownika narzędzia badawczego, respondenci którzy szukają pomocy u nas zostaną skierowani pod ten adres.
Telefon pomocy technicznej
To baradzo ważne pole wskazuje użytkownikom do kogo winni się zwrócić z prośbą o pomoc techniczną lub organizacyjną w trakcie korzystania z narzędzia badawczego 360 (najczęściej dotyczy to działań związanych z uzupełnianiem ankiety badawczej). Zawartość tego pola wykorzystana jest zarówno w oknie kontaktu jak również pojawia się w propozycji treści powiadomienia W przypadku zakupu w naszej firmie usług zarządzania projektem  oceny 360 stopni telefon ten wskazuje na nasz dział pomocy technicznej.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy usługa pomocy technicznej jest realizowana przez użytkownika narzędzia badawczego, respondenci którzy szukają pomocy u nas zostaną skierowani pod ten telefon.
Udostępnij ankiety
Zaznaczenie tego pola powoduje, iż zostaje włączona możliwość uzupełniania ankiet przez respondentów. W początkowym realizacji projektu użytkownicy częstokroć wprowadzają zmiany w ustawieniach i wówczas udostępnianie ankiet winno być wyłączone, gdyż uzyskane odpowiedzi w ankietach nie będą adekwatne do celów projektu badawczczego.
Gdy użytkownik uzna, iż akwizycja danych empirycznych (opinii respondentów) dobiega końca powinien wyłączyć to pole uniemożliwiając tym samym dodawanie nowych rekordków do bazy danych otrzymanych odpowiedzi w badaniu.
Data dostępności ankiety
Pole to stanowi pewnego rodzaju alternatywę dla pola "Udostępnij ankiety". W przypadku ustawienia tej daty program automatycznie zablokuje możliwość uzupelniania ankiet badawczych przez respondentów oceny 360 po terminie podanym w tym miejscu. Od tego momentu wskazane jest tworzenie raportów po badaniu.