Dokumentacja programu


Usuń relację oceniany - respondent

Użytkownik feedback 360 może w dowolnym momencie usunąć relację oceniany - respondent naciskając guzik Usuń, a następnie potwierdzając działanie.

Należy zauważyć, iż z punktu widzenia metody oceny 360 stopni nie ma znaczenia w jakiej kolejności pojawiają się relacje z ocenianym na wykresach raportu oceny 360 czy też podczas udzielania informacji zwrotnej feedback 360. Pamiętając o tym, twórcy programu prowadzenia badań 360 założyli, iż relacje będą wyświetlane w raporcie w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane przez użytkownika programu (nowe pozycje dodawane są na końcu listy relacji).