Dokumentacja programu


Zmodyfikuj istniejącą relację badany - oceniający

Edycja relacji w ocenie 360 stopni pozwala na wprowadzenie zmian w nazwie danej relacji oceniany - respondent. Nazwy te zostaną użyte zarówno w nagłówku kwestionariusza badawczego 360 jak i w raporcie po ocenie 360.

Wskazane jest nadawanie nazw relacji jednoznacznie identyfikujacych daną grupę respondentów oceny 360.

Akceptacja zmian następuje po wybraniu guzika Aktualizuj, zaś naciśnięcie Anuluj pozwala przerwać zmianę bez zapamiętania wprowadzonych korekt.