Dokumentacja programu


Dodaj relację oceniany - respondent

Dodanie nowej pozycji relacji oceniany - respondent w ocenie 360 online sprowadza się do wyboru odnośnika Dodaj relację i następnie uzupełnienie jednego pola o długości 63 znaki z nazwą relacji (nazwa źródła w metodzie wieloźródłowej). Zachowanie zmian nastąpi po naciśnięciu guzika Wstaw.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż użycie zbyt długiej nazwy spowoduje, iż będzie się ona nakładać na inną nazwę relacji na wykresach w raporcie feedback 360 degree wysyłanych do drukarki i w konsekwencji pogorszy się czytelność raportu po badaniu kompetencji menedżerskich.

Wskazane jest zatem użycie krótkich nazw relacji z respondentem.

Nazwy relacji pojawiają się na rozwijalnej liście podczas tworzenia listy respondentów  dla danej ocenianej osoby badanej w projekcie 360.